Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 4 (76 lượt xem)

Loading the player...

Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 4


Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 9 [ Đã xem: 50] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 9 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 9
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 8 [ Đã xem: 35] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 8 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 8
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 7 [ Đã xem: 41] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 7 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 7
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 6 [ Đã xem: 67] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 6 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 6
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 5 [ Đã xem: 81] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 5 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 5
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 3 [ Đã xem: 109] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 3 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 3
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 2 [ Đã xem: 175] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 2 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 2
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 1 [ Đã xem: 284] Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 1 Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc - Tập 1

Các chủ đề khác
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không (5 video) (1907 lượt xem)
Các bài giảng khác của Pháp Sư Tịnh Không (5 video) (2479 lượt xem)
Tâm Đắc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (9 video) (2482 lượt xem)
Tâm Đắc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (4 video) (1952 lượt xem)
Các bài giảng của Thầy Hồ Tiểu Lâm (2 video) (2623 lượt xem)
Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy (12 video) (6536 lượt xem)
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức (7 video) (8130 lượt xem)
Các bài giảng củaThầy Trần Đại Huệ (36 video) (18217 lượt xem)
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng (13 video) (11346 lượt xem)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (102 video) (61123 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (8494 lượt xem)
Sống (6 video) (12828 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (19201 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (14777 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (160 video) (136121 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (60547 lượt xem)
Video Khác (28 video) (49354 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (17088 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (10436 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (12603 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (51072 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (11 video) (25267 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (73252 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (79 video) (130343 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (7800 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (62913 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (11184 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (54 video) (69735 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (578765 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (18454 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (15745 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (32167 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (19867 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (11029 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (17878 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (25122 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (67121 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (128 video) (202808 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (29347 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (155 video) (263156 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (145707 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (700798 lượt xem)
Học Tập Thần Ái Thế Nhân (23 video) (9854 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (65504 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 51


Hôm nayHôm nay : 5180

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 138740

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19692953

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?