Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không

Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không

(17 Video) (23205 lượt xem)


Loading the player...
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 17 [ Đã xem: 99] Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 17 Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 17
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 16 [ Đã xem: 144] Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 16 Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 16
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 15 [ Đã xem: 223] Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 15 Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 15
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 14 [ Đã xem: 368] Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 14 Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 14
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 13 [ Đã xem: 430] Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 13 Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 13
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 12 [ Đã xem: 669] Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 12 Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 12
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 11 [ Đã xem: 824] Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 11 Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 11
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 10 [ Đã xem: 585] Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 10 Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 10
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 9 [ Đã xem: 1140] Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 9 Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 9
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 8 [ Đã xem: 807] Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 8 Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 8
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 7 [ Đã xem: 751] Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 7 Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 7
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 6 [ Đã xem: 809] Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 6 Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 6
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 5 [ Đã xem: 846] Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 5 Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 5
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 4 [ Đã xem: 749] Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 4 Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 4
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 1 - Trả Lời Các Câu Hỏi Của Đồng Tu Hồng Kông [ Đã xem: 1669] Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 1 - Trả Lời Các Câu Hỏi Của Đồng Tu Hồng Kông Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 1 - Trả Lời Các Câu Hỏi Của Đồng Tu Hồng Kông
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 3 [ Đã xem: 949] Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 3 Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 3
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 2 [ Đã xem: 843] Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 2 Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không - Tập 2


 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39


Hôm nayHôm nay : 4012

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 397899

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 25685303

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?