Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
Viet Nam VN 4013689 Thứ hai, 25 Tháng Sáu 2018 13:37
United States US 3953837 Thứ hai, 25 Tháng Sáu 2018 13:38
Germany DE 1777606 Thứ hai, 25 Tháng Sáu 2018 13:17
France FR 1268409 Thứ hai, 25 Tháng Sáu 2018 13:25
Reserved ZZ 287116 Thứ hai, 25 Tháng Sáu 2018 10:08
China CN 263390 Thứ hai, 25 Tháng Sáu 2018 10:10
Russian Federation RU 257249 Thứ hai, 25 Tháng Sáu 2018 13:07
Bulgaria BG 245726 Thứ sáu, 22 Tháng Sáu 2018 23:11
Afghanistan AF 168028 Thứ hai, 06 Tháng Mười 2014 22:01
Ukraine UA 156490 Thứ hai, 25 Tháng Sáu 2018 12:17
Turkey TR 90054 Thứ tư, 06 Tháng Sáu 2018 12:51
Netherlands NL 73151 Chủ nhật, 24 Tháng Sáu 2018 00:41
United Kingdom GB 71187 Chủ nhật, 24 Tháng Sáu 2018 18:26
Canada CA 57078 Thứ hai, 25 Tháng Sáu 2018 10:10
Denmark DK 47323 Thứ hai, 25 Tháng Sáu 2018 09:51
Czech Republic CZ 42505 Thứ hai, 25 Tháng Sáu 2018 02:53
Finland FI 32411 Chủ nhật, 24 Tháng Sáu 2018 21:19
Norway NO 27487 Thứ hai, 25 Tháng Sáu 2018 11:58
Australia AU 24289 Chủ nhật, 24 Tháng Sáu 2018 18:30
Italy IT 11657 Thứ năm, 14 Tháng Sáu 2018 10:12
Switzerland CH 6051 Chủ nhật, 24 Tháng Sáu 2018 17:29
Sweden SE 5022 Thứ bảy, 23 Tháng Sáu 2018 18:21
Brazil BR 4444 Thứ hai, 25 Tháng Sáu 2018 03:41
Republic Of Korea KR 3491 Thứ hai, 18 Tháng Sáu 2018 23:23
Taiwan TW 3290 Chủ nhật, 24 Tháng Sáu 2018 20:29
Poland PL 2997 Thứ hai, 25 Tháng Sáu 2018 10:14
Kazakhstan KZ 2904 Thứ hai, 28 Tháng Năm 2018 20:42
Romania RO 2876 Chủ nhật, 24 Tháng Sáu 2018 16:32
Japan JP 2847 Thứ bảy, 23 Tháng Sáu 2018 21:49
Singapore SG 2741 Thứ bảy, 23 Tháng Sáu 2018 04:43
Hong Kong HK 2502 Thứ ba, 29 Tháng Năm 2018 07:37
Malaysia MY 2343 Chủ nhật, 24 Tháng Sáu 2018 20:47
European Union EU 2168 Thứ hai, 11 Tháng Sáu 2018 04:25
Iceland IS 2122 Chủ nhật, 01 Tháng Tư 2018 19:26
Indonesia ID 1551 Chủ nhật, 17 Tháng Sáu 2018 05:17
Mexico MX 1537 Thứ ba, 29 Tháng Năm 2018 17:12
Lithuania LT 1518 Thứ tư, 06 Tháng Sáu 2018 04:10
Thailand TH 1369 Thứ sáu, 15 Tháng Sáu 2018 06:58
India IN 1263 Thứ sáu, 22 Tháng Sáu 2018 20:43
Belgium BE 1210 Chủ nhật, 24 Tháng Sáu 2018 19:57
Ireland IE 1185 Chủ nhật, 24 Tháng Sáu 2018 07:21
Argentina AR 890 Thứ hai, 21 Tháng Năm 2018 14:48
Portugal PT 869 Thứ bảy, 16 Tháng Sáu 2018 16:31
Iraq IQ 826 Thứ bảy, 12 Tháng Năm 2018 17:57
Bolivia BO 788 Thứ năm, 07 Tháng Sáu 2018 02:42
Belarus BY 760 Thứ hai, 21 Tháng Năm 2018 13:36
Pakistan PK 722 Thứ sáu, 15 Tháng Sáu 2018 02:03
Austria AT 678 Thứ bảy, 05 Tháng Năm 2018 02:22
Hungary HU 641 Thứ ba, 12 Tháng Sáu 2018 17:50
Republic Of Moldova MD 582 Thứ sáu, 08 Tháng Sáu 2018 23:45


1, 2, 3, 4  Trang sau