Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 7515491 Thứ bảy, 08 Tháng Năm 2021 20:44
Viet Nam VN 4439033 Thứ bảy, 08 Tháng Năm 2021 20:42
Germany DE 3093780 Thứ bảy, 08 Tháng Năm 2021 14:38
France FR 2787389 Thứ bảy, 08 Tháng Năm 2021 20:44
Russian Federation RU 639604 Thứ bảy, 08 Tháng Năm 2021 20:39
Reserved ZZ 382305 Thứ bảy, 08 Tháng Năm 2021 20:45
China CN 290059 Thứ bảy, 08 Tháng Năm 2021 19:06
Bulgaria BG 247531 Thứ hai, 03 Tháng Năm 2021 22:45
Ukraine UA 206199 Thứ bảy, 08 Tháng Năm 2021 17:12
Afghanistan AF 168047 Thứ ba, 11 Tháng Tám 2020 13:47
Finland FI 151086 Thứ bảy, 08 Tháng Năm 2021 02:50
United Kingdom GB 147883 Thứ bảy, 08 Tháng Năm 2021 11:06
Turkey TR 135376 Thứ sáu, 07 Tháng Năm 2021 22:45
Singapore SG 117667 Thứ bảy, 08 Tháng Năm 2021 20:43
Netherlands NL 103941 Thứ bảy, 08 Tháng Năm 2021 12:46
Denmark DK 78962 Thứ sáu, 07 Tháng Năm 2021 10:58
Australia AU 78219 Thứ bảy, 08 Tháng Năm 2021 19:15
Canada CA 75404 Thứ năm, 06 Tháng Năm 2021 10:48
Czech Republic CZ 72345 Thứ ba, 04 Tháng Năm 2021 22:13
Norway NO 60976 Thứ bảy, 08 Tháng Năm 2021 12:48
Republic Of Korea KR 18325 Thứ bảy, 08 Tháng Năm 2021 20:11
Brazil BR 16124 Thứ bảy, 08 Tháng Năm 2021 17:52
South Africa ZA 15391 Thứ bảy, 08 Tháng Năm 2021 19:43
Italy IT 14263 Thứ năm, 06 Tháng Năm 2021 04:17
Sweden SE 12606 Thứ tư, 05 Tháng Năm 2021 22:01
India IN 12516 Thứ bảy, 08 Tháng Năm 2021 11:20
Ireland IE 9024 Thứ bảy, 08 Tháng Năm 2021 20:29
Japan JP 8969 Thứ bảy, 08 Tháng Năm 2021 09:25
Switzerland CH 8794 Thứ bảy, 08 Tháng Năm 2021 17:51
Poland PL 8719 Thứ năm, 06 Tháng Năm 2021 14:32
Malaysia MY 7911 Thứ ba, 04 Tháng Năm 2021 02:48
Indonesia ID 7685 Thứ hai, 03 Tháng Năm 2021 19:43
Taiwan TW 5562 Thứ bảy, 08 Tháng Năm 2021 11:38
Hong Kong HK 5191 Thứ bảy, 08 Tháng Năm 2021 05:40
Thailand TH 4384 Thứ sáu, 30 Tháng Tư 2021 12:42
Romania RO 4374 Chủ nhật, 25 Tháng Tư 2021 03:18
Mexico MX 3612 Thứ ba, 30 Tháng Ba 2021 12:08
Kazakhstan KZ 3347 Thứ năm, 15 Tháng Tư 2021 08:07
Argentina AR 2447 Thứ hai, 25 Tháng Một 2021 06:50
Belgium BE 2422 Thứ sáu, 30 Tháng Tư 2021 03:00
Pakistan PK 2398 Chủ nhật, 04 Tháng Tư 2021 07:53
Lithuania LT 2397 Chủ nhật, 18 Tháng Tư 2021 15:20
European Union EU 2387 Chủ nhật, 18 Tháng Tư 2021 08:59
Iceland IS 2278 Thứ năm, 29 Tháng Tư 2021 01:02
Islamic Republic Of Iran IR 2239 Thứ hai, 15 Tháng Ba 2021 23:53
Austria AT 2134 Thứ bảy, 01 Tháng Năm 2021 10:43
Spain ES 2025 Thứ bảy, 01 Tháng Năm 2021 05:29
Iraq IQ 1942 Thứ hai, 26 Tháng Tư 2021 06:31
Bolivia BO 1822 Thứ bảy, 08 Tháng Năm 2021 13:53
Venezuela VE 1723 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2021 03:58


1, 2, 3, 4  Trang sau