Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 7149773 Thứ tư, 02 Tháng M. hai 2020 04:36
Viet Nam VN 4389871 Thứ tư, 02 Tháng M. hai 2020 04:17
Germany DE 2882373 Thứ tư, 02 Tháng M. hai 2020 03:59
France FR 2487526 Thứ tư, 02 Tháng M. hai 2020 04:37
Russian Federation RU 600126 Thứ tư, 02 Tháng M. hai 2020 04:36
Reserved ZZ 349633 Thứ tư, 02 Tháng M. hai 2020 04:38
China CN 287462 Thứ tư, 02 Tháng M. hai 2020 02:58
Bulgaria BG 247445 Chủ nhật, 29 Tháng M. một 2020 06:45
Ukraine UA 200254 Thứ sáu, 27 Tháng M. một 2020 19:02
Afghanistan AF 168047 Thứ ba, 11 Tháng Tám 2020 13:47
Finland FI 148465 Thứ ba, 01 Tháng M. hai 2020 15:07
Turkey TR 135310 Thứ sáu, 27 Tháng M. một 2020 19:58
United Kingdom GB 134293 Thứ tư, 02 Tháng M. hai 2020 04:31
Netherlands NL 96071 Thứ tư, 02 Tháng M. hai 2020 02:35
Denmark DK 77065 Thứ ba, 01 Tháng M. hai 2020 00:08
Canada CA 74193 Thứ tư, 02 Tháng M. hai 2020 04:35
Singapore SG 72482 Thứ tư, 02 Tháng M. hai 2020 04:33
Australia AU 71803 Thứ tư, 02 Tháng M. hai 2020 02:30
Czech Republic CZ 70157 Chủ nhật, 29 Tháng M. một 2020 12:18
Norway NO 55089 Thứ tư, 02 Tháng M. hai 2020 00:45
Republic Of Korea KR 14997 Thứ ba, 01 Tháng M. hai 2020 22:01
Italy IT 14239 Thứ ba, 10 Tháng M. một 2020 20:50
Brazil BR 14061 Thứ ba, 01 Tháng M. hai 2020 21:33
South Africa ZA 11553 Thứ tư, 02 Tháng M. hai 2020 04:22
India IN 10017 Thứ hai, 30 Tháng M. một 2020 23:09
Japan JP 8737 Thứ ba, 01 Tháng M. hai 2020 19:07
Poland PL 8650 Thứ hai, 30 Tháng M. một 2020 13:03
Malaysia MY 7826 Chủ nhật, 29 Tháng M. một 2020 10:41
Switzerland CH 7804 Thứ ba, 01 Tháng M. hai 2020 07:23
Ireland IE 7766 Thứ tư, 02 Tháng M. hai 2020 02:10
Indonesia ID 7093 Thứ ba, 01 Tháng M. hai 2020 16:35
Sweden SE 6289 Thứ hai, 09 Tháng M. một 2020 16:45
Taiwan TW 5462 Thứ ba, 01 Tháng M. hai 2020 15:20
Hong Kong HK 5174 Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2020 11:44
Thailand TH 4318 Thứ năm, 26 Tháng M. một 2020 10:28
Romania RO 4136 Thứ năm, 26 Tháng M. một 2020 23:11
Mexico MX 3611 Thứ sáu, 06 Tháng M. một 2020 02:59
Kazakhstan KZ 3342 Thứ sáu, 06 Tháng M. một 2020 07:09
Argentina AR 2445 Chủ nhật, 29 Tháng M. một 2020 09:19
Belgium BE 2416 Chủ nhật, 08 Tháng M. một 2020 13:46
Pakistan PK 2385 Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2020 16:05
Lithuania LT 2381 Chủ nhật, 22 Tháng M. một 2020 12:28
European Union EU 2372 Thứ ba, 24 Tháng M. một 2020 07:50
Iceland IS 2247 Thứ ba, 10 Tháng M. một 2020 03:37
Islamic Republic Of Iran IR 2235 Thứ tư, 25 Tháng M. một 2020 05:19
Austria AT 2096 Chủ nhật, 29 Tháng M. một 2020 01:27
Spain ES 2002 Thứ ba, 10 Tháng M. một 2020 10:51
Bolivia BO 1814 Thứ tư, 02 Tháng M. hai 2020 04:01
Venezuela VE 1720 Thứ sáu, 27 Tháng M. một 2020 15:02
Hungary HU 1550 Thứ ba, 03 Tháng M. một 2020 21:28


1, 2, 3, 4  Trang sau