Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 18962866 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 19:17
France FR 10261793 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 19:17
Viet Nam VN 4853615 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 19:04
Germany DE 4585840 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 19:05
Reserved ZZ 2923799 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 19:17
Ukraine UA 2145619 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 17:40
Norway NO 1783040 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 19:10
Cyprus CY 1294721 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 19:16
Russian Federation RU 1277105 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 19:15
Finland FI 685629 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 19:03
Australia AU 428669 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 19:00
China CN 401684 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 18:23
Nigeria NG 371970 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 18:56
Netherlands NL 314565 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 18:36
Singapore SG 300784 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 18:59
United Kingdom GB 290170 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 18:45
Bulgaria BG 266379 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 14:02
Brazil BR 225959 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 19:06
Canada CA 177059 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 18:32
Turkey TR 174559 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 17:15
South Africa ZA 169665 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 19:15
Afghanistan AF 168071 Chủ nhật, 07 Tháng Năm 2023 12:06
United Arab Emirates AE 124069 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 19:11
Czech Republic CZ 100005 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 16:59
Denmark DK 97461 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 15:10
Sweden SE 76075 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 12:27
Switzerland CH 57287 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 13:50
Republic Of Korea KR 43236 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 06:22
Kenya KE 41629 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 11:53
Lithuania LT 41242 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 09:00
India IN 38752 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 08:54
Ireland IE 32544 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 17:47
Poland PL 31635 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 18:38
Indonesia ID 31622 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 19:16
Seychelles SC 28260 Chủ nhật, 14 Tháng Bảy 2024 21:53
Colombia CO 27306 Chủ nhật, 14 Tháng Bảy 2024 20:25
Spain ES 25669 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 18:45
Italy IT 18398 Thứ bảy, 13 Tháng Bảy 2024 10:05
Romania RO 18134 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 18:56
Japan JP 17352 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 15:54
Taiwan TW 14936 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 10:01
Thailand TH 14596 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 19:03
Hong Kong HK 14047 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 06:31
Kazakhstan KZ 13248 Thứ năm, 11 Tháng Bảy 2024 00:44
Bolivia BO 13184 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 17:30
Malaysia MY 12977 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 12:37
Iraq IQ 9915 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 19:02
Mexico MX 9338 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 18:13
Islamic Republic Of Iran IR 8885 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 17:04
Liberia LR 8595 Thứ hai, 15 Tháng Bảy 2024 14:10


1, 2, 3, 4  Trang sau