Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 11153319 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 06:36
France FR 8876399 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 06:37
Viet Nam VN 4806189 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 06:24
Germany DE 4298120 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 06:36
Ukraine UA 2117342 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 05:41
Norway NO 1770299 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 01:51
Russian Federation RU 1063297 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 06:34
Reserved ZZ 928606 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 06:37
Finland FI 589503 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 06:09
Cyprus CY 514665 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 06:35
Australia AU 392599 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 06:17
Nigeria NG 350731 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 04:57
China CN 348657 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 06:25
Singapore SG 282890 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 04:39
United Kingdom GB 278279 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 04:47
Bulgaria BG 265583 Chủ nhật, 03 Tháng M. hai 2023 23:09
Netherlands NL 229124 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 06:24
Brazil BR 205150 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 05:01
Turkey TR 173024 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 02:30
Afghanistan AF 168071 Chủ nhật, 07 Tháng Năm 2023 12:06
Canada CA 161543 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 06:31
South Africa ZA 127142 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 06:36
Czech Republic CZ 93109 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 05:43
Denmark DK 90255 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 03:46
United Arab Emirates AE 88070 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 06:35
Sweden SE 71723 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 05:48
Switzerland CH 46688 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 06:04
Republic Of Korea KR 39960 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 06:24
Kenya KE 36990 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 03:06
Lithuania LT 35850 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 06:36
India IN 34910 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 03:45
Ireland IE 28929 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 05:54
Poland PL 28398 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 03:59
Indonesia ID 27963 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 05:56
Colombia CO 23425 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 06:20
Seychelles SC 21547 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 05:33
Italy IT 17692 Thứ hai, 04 Tháng M. hai 2023 18:14
Spain ES 16493 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 06:23
Romania RO 15878 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 00:47
Japan JP 15470 Thứ hai, 04 Tháng M. hai 2023 13:52
Kazakhstan KZ 12991 Chủ nhật, 03 Tháng M. hai 2023 16:20
Thailand TH 12213 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 01:28
Hong Kong HK 11901 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 00:08
Taiwan TW 11318 Thứ hai, 04 Tháng M. hai 2023 21:52
Malaysia MY 11296 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 06:20
Bolivia BO 10890 Chủ nhật, 03 Tháng M. hai 2023 20:32
Iraq IQ 8929 Thứ hai, 04 Tháng M. hai 2023 20:57
Mexico MX 8739 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 00:21
Islamic Republic Of Iran IR 7994 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 02:43
Algeria DZ 7815 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 00:14


1, 2, 3, 4  Trang sau