Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 6787257 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 21:32
Viet Nam VN 4340119 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 21:25
Germany DE 2692278 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 20:57
France FR 2281496 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 21:31
Russian Federation RU 515681 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 21:29
Reserved ZZ 341772 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 20:02
China CN 284100 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 19:49
Bulgaria BG 247144 Thứ ba, 30 Tháng Sáu 2020 21:58
Ukraine UA 194586 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 19:30
Afghanistan AF 168044 Chủ nhật, 18 Tháng Tám 2019 07:08
Finland FI 146302 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 13:07
Turkey TR 134979 Thứ năm, 02 Tháng Bảy 2020 18:35
United Kingdom GB 117300 Thứ năm, 02 Tháng Bảy 2020 19:04
Netherlands NL 93119 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 15:22
Denmark DK 74376 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 08:24
Canada CA 72622 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 19:22
Czech Republic CZ 68218 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 09:31
Australia AU 60621 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 13:58
Norway NO 48696 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 07:55
Singapore SG 42546 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 21:28
Italy IT 13759 Thứ năm, 25 Tháng Sáu 2020 09:57
Republic Of Korea KR 13389 Thứ tư, 01 Tháng Bảy 2020 16:47
Brazil BR 11957 Thứ năm, 02 Tháng Bảy 2020 21:18
Japan JP 8341 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 05:08
Poland PL 8253 Thứ bảy, 27 Tháng Sáu 2020 09:59
India IN 8141 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 20:42
South Africa ZA 8025 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 18:54
Switzerland CH 7638 Chủ nhật, 28 Tháng Sáu 2020 22:02
Malaysia MY 7616 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 18:56
Ireland IE 6454 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 17:30
Indonesia ID 6440 Thứ năm, 02 Tháng Bảy 2020 10:14
Sweden SE 6145 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 12:57
Taiwan TW 4874 Thứ bảy, 27 Tháng Sáu 2020 22:00
Hong Kong HK 4665 Thứ năm, 02 Tháng Bảy 2020 16:10
Thailand TH 4152 Thứ năm, 18 Tháng Sáu 2020 14:01
Romania RO 4028 Thứ năm, 02 Tháng Bảy 2020 16:03
Kazakhstan KZ 3284 Thứ tư, 01 Tháng Bảy 2020 18:28
Mexico MX 3194 Thứ hai, 29 Tháng Sáu 2020 07:28
Lithuania LT 2355 Thứ sáu, 26 Tháng Sáu 2020 13:32
Belgium BE 2348 Thứ năm, 18 Tháng Sáu 2020 02:12
European Union EU 2347 Thứ hai, 04 Tháng Năm 2020 19:54
Argentina AR 2271 Thứ tư, 24 Tháng Sáu 2020 21:42
Iceland IS 2235 Thứ hai, 04 Tháng Năm 2020 19:56
Pakistan PK 2017 Thứ tư, 01 Tháng Bảy 2020 13:45
Islamic Republic Of Iran IR 1923 Thứ hai, 04 Tháng Năm 2020 19:56
Austria AT 1875 Thứ sáu, 05 Tháng Sáu 2020 16:51
Spain ES 1783 Thứ năm, 02 Tháng Bảy 2020 03:04
Bolivia BO 1553 Thứ ba, 19 Tháng Năm 2020 05:38
Venezuela VE 1477 Thứ hai, 04 Tháng Năm 2020 19:56
Hungary HU 1464 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 19:00


1, 2, 3, 4  Trang sau