Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 6315716 Thứ ba, 31 Tháng Ba 2020 09:31
Viet Nam VN 4291328 Thứ ba, 31 Tháng Ba 2020 09:15
Germany DE 2581776 Thứ ba, 31 Tháng Ba 2020 09:30
France FR 2114785 Thứ ba, 31 Tháng Ba 2020 09:28
Russian Federation RU 463510 Thứ ba, 31 Tháng Ba 2020 09:26
Reserved ZZ 333764 Thứ ba, 31 Tháng Ba 2020 09:31
China CN 280099 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 23:46
Bulgaria BG 247024 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 13:28
Ukraine UA 190651 Thứ ba, 31 Tháng Ba 2020 01:11
Afghanistan AF 168044 Chủ nhật, 18 Tháng Tám 2019 07:08
Finland FI 137373 Thứ ba, 31 Tháng Ba 2020 00:49
Turkey TR 132569 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 16:58
United Kingdom GB 107508 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 19:30
Netherlands NL 91087 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 13:28
Denmark DK 72865 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 13:27
Canada CA 71484 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 17:31
Czech Republic CZ 65556 Thứ ba, 31 Tháng Ba 2020 09:07
Australia AU 55891 Thứ ba, 31 Tháng Ba 2020 08:58
Norway NO 44344 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 19:24
Italy IT 13319 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 13:28
Republic Of Korea KR 12418 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 13:28
Brazil BR 10874 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 17:36
Singapore SG 10740 Thứ ba, 31 Tháng Ba 2020 09:26
Poland PL 7971 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 13:27
Japan JP 7866 Thứ ba, 31 Tháng Ba 2020 01:05
Switzerland CH 7509 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 13:27
Malaysia MY 7330 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 21:42
India IN 6868 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 23:08
Sweden SE 6025 Thứ ba, 24 Tháng Ba 2020 16:33
Indonesia ID 5551 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 13:29
Ireland IE 5458 Thứ ba, 31 Tháng Ba 2020 09:31
South Africa ZA 5382 Thứ ba, 31 Tháng Ba 2020 09:11
Taiwan TW 4586 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 13:28
Romania RO 3919 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 13:27
Thailand TH 3891 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 21:34
Hong Kong HK 3747 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 13:29
Kazakhstan KZ 3265 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 13:27
Mexico MX 2939 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 13:28
European Union EU 2307 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 13:27
Belgium BE 2259 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 13:27
Lithuania LT 2214 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 23:27
Iceland IS 2178 Thứ năm, 12 Tháng Ba 2020 00:02
Argentina AR 2034 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 13:29
Pakistan PK 1921 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 22:10
Islamic Republic Of Iran IR 1751 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 13:27
Austria AT 1602 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 22:19
Spain ES 1601 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 13:28
Hungary HU 1408 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 19:56
Portugal PT 1399 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 13:27
Bolivia BO 1386 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 13:27


1, 2, 3, 4  Trang sau