Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 7779701 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 12:23
Viet Nam VN 4490300 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 12:21
Germany DE 3224243 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 12:07
France FR 2987013 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 12:24
Russian Federation RU 674599 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 12:19
Reserved ZZ 389061 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 12:24
China CN 291355 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 11:56
Bulgaria BG 247593 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 02:38
Ukraine UA 214491 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 10:46
Afghanistan AF 168049 Thứ tư, 04 Tháng Tám 2021 18:23
Finland FI 155266 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 06:46
United Kingdom GB 155144 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 11:38
Turkey TR 135453 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 09:54
Singapore SG 128040 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 08:10
Netherlands NL 112022 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 12:07
Australia AU 82336 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 11:10
Denmark DK 79278 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 11:28
Canada CA 75990 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 12:06
Czech Republic CZ 73628 Thứ tư, 04 Tháng Tám 2021 21:01
Norway NO 65637 Thứ tư, 04 Tháng Tám 2021 20:01
Republic Of Korea KR 19596 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 08:28
Brazil BR 18903 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 06:39
Switzerland CH 18214 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 07:36
South Africa ZA 17331 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 10:43
Sweden SE 17041 Thứ tư, 04 Tháng Tám 2021 20:34
Italy IT 14595 Thứ tư, 04 Tháng Tám 2021 20:01
India IN 14372 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 12:13
Ireland IE 10495 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 10:43
Indonesia ID 10448 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 11:00
Poland PL 9600 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 09:52
Japan JP 9120 Thứ hai, 02 Tháng Tám 2021 13:02
Malaysia MY 7977 Thứ tư, 04 Tháng Tám 2021 03:50
Taiwan TW 5629 Thứ ba, 03 Tháng Tám 2021 01:02
Hong Kong HK 5213 Thứ hai, 02 Tháng Tám 2021 01:11
Thailand TH 4561 Thứ tư, 04 Tháng Tám 2021 08:51
Romania RO 4402 Thứ ba, 03 Tháng Tám 2021 09:15
Mexico MX 3678 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 11:47
Kazakhstan KZ 3351 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 04:50
Iraq IQ 2768 Thứ tư, 04 Tháng Tám 2021 16:50
Spain ES 2631 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 01:09
Pakistan PK 2594 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 03:59
Belgium BE 2516 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 01:14
Argentina AR 2480 Thứ tư, 04 Tháng Tám 2021 17:04
Lithuania LT 2451 Thứ tư, 04 Tháng Tám 2021 14:54
European Union EU 2398 Thứ bảy, 31 Tháng Bảy 2021 09:25
Hungary HU 2357 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 06:32
Islamic Republic Of Iran IR 2306 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 10:47
Iceland IS 2299 Thứ tư, 04 Tháng Tám 2021 18:34
Austria AT 2237 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 11:46
Bolivia BO 1863 Thứ năm, 05 Tháng Tám 2021 06:28


1, 2, 3, 4  Trang sau