Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 8158356 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 08:07
Viet Nam VN 4535583 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 08:06
Germany DE 3414259 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 08:03
France FR 3308799 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 08:06
Russian Federation RU 713871 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 07:59
Reserved ZZ 436689 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 07:44
China CN 295715 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 07:14
Bulgaria BG 248557 Thứ hai, 06 Tháng M. hai 2021 21:37
Ukraine UA 225508 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 08:02
Afghanistan AF 168062 Thứ ba, 19 Tháng Mười 2021 16:19
United Kingdom GB 167926 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 08:02
Finland FI 160034 Thứ ba, 07 Tháng M. hai 2021 16:23
Turkey TR 135959 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 00:40
Singapore SG 132226 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 07:45
Netherlands NL 126185 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 07:37
Australia AU 106482 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 08:03
Denmark DK 80545 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 07:01
Canada CA 78183 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 06:23
Czech Republic CZ 76186 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 05:41
Norway NO 72690 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 06:59
Brazil BR 28311 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 07:29
South Africa ZA 21634 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 06:45
Republic Of Korea KR 20387 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 07:17
Switzerland CH 19871 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 05:59
Sweden SE 18760 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 07:58
India IN 17705 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 07:27
Italy IT 14973 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 04:34
Indonesia ID 14079 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 05:12
Ireland IE 11561 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 02:46
Poland PL 10614 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 06:52
Japan JP 9847 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 02:59
Malaysia MY 8177 Thứ ba, 07 Tháng M. hai 2021 22:12
Taiwan TW 5923 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 01:04
Hong Kong HK 5475 Thứ ba, 07 Tháng M. hai 2021 19:08
Thailand TH 5063 Thứ ba, 07 Tháng M. hai 2021 14:24
Romania RO 5038 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 05:11
Mexico MX 4146 Thứ hai, 06 Tháng M. hai 2021 10:50
Islamic Republic Of Iran IR 3611 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 04:51
Kazakhstan KZ 3412 Thứ bảy, 04 Tháng M. hai 2021 17:57
Argentina AR 3382 Thứ ba, 07 Tháng M. hai 2021 13:16
Pakistan PK 3139 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 16:35
Iraq IQ 3037 Thứ hai, 06 Tháng M. hai 2021 23:58
Spain ES 2838 Thứ bảy, 04 Tháng M. hai 2021 11:31
Lithuania LT 2833 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 07:57
Belgium BE 2683 Thứ hai, 06 Tháng M. hai 2021 20:24
Austria AT 2544 Thứ hai, 06 Tháng M. hai 2021 05:35
Cyprus CY 2522 Thứ tư, 08 Tháng M. hai 2021 03:06
Hungary HU 2478 Thứ bảy, 04 Tháng M. hai 2021 01:00
European Union EU 2456 Thứ ba, 07 Tháng M. hai 2021 22:17
Iceland IS 2362 Thứ hai, 06 Tháng M. hai 2021 18:07


1, 2, 3, 4  Trang sau