Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 5785342 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 12:40
Viet Nam VN 4202770 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 12:39
Germany DE 2415938 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 12:29
France FR 1934915 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 12:40
Russian Federation RU 415228 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 12:37
Reserved ZZ 323419 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 12:13
China CN 275532 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 12:38
Bulgaria BG 246660 Thứ sáu, 13 Tháng M. hai 2019 03:51
Ukraine UA 186295 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 09:41
Afghanistan AF 168044 Chủ nhật, 18 Tháng Tám 2019 07:08
Finland FI 126475 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 03:57
United Kingdom GB 98699 Thứ sáu, 13 Tháng M. hai 2019 18:31
Turkey TR 96636 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 05:21
Netherlands NL 87437 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 00:08
Denmark DK 71522 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 01:30
Canada CA 69574 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 09:00
Czech Republic CZ 62618 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 05:23
Australia AU 41637 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 12:08
Norway NO 39746 Thứ sáu, 13 Tháng M. hai 2019 22:14
Italy IT 12764 Thứ tư, 20 Tháng M. một 2019 16:59
Republic Of Korea KR 11142 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 10:08
Brazil BR 8389 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 12:22
Singapore SG 8208 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 12:38
Japan JP 7435 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 12:33
Switzerland CH 7273 Thứ hai, 09 Tháng M. hai 2019 16:16
Poland PL 7089 Thứ năm, 12 Tháng M. hai 2019 22:06
Sweden SE 5927 Chủ nhật, 08 Tháng M. hai 2019 23:21
Malaysia MY 5710 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 12:40
Indonesia ID 4509 Thứ năm, 12 Tháng M. hai 2019 07:48
Taiwan TW 4235 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 04:51
Ireland IE 4123 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 06:13
India IN 3961 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 03:46
Romania RO 3730 Chủ nhật, 08 Tháng M. hai 2019 23:29
Thailand TH 3504 Thứ năm, 12 Tháng M. hai 2019 15:59
Kazakhstan KZ 3176 Thứ ba, 08 Tháng Mười 2019 14:28
Hong Kong HK 2805 Thứ tư, 11 Tháng M. hai 2019 15:03
Mexico MX 2498 Thứ sáu, 29 Tháng M. một 2019 18:50
South Africa ZA 2424 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 12:34
European Union EU 2222 Chủ nhật, 24 Tháng M. một 2019 17:21
Belgium BE 2174 Thứ ba, 29 Tháng Mười 2019 22:06
Iceland IS 2129 Chủ nhật, 19 Tháng Năm 2019 08:20
Lithuania LT 2039 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 07:38
Pakistan PK 1788 Thứ năm, 12 Tháng M. hai 2019 00:45
Argentina AR 1668 Thứ tư, 04 Tháng M. hai 2019 20:24
Islamic Republic Of Iran IR 1404 Thứ bảy, 28 Tháng Chín 2019 15:47
Spain ES 1403 Thứ năm, 05 Tháng M. hai 2019 11:31
Portugal PT 1348 Thứ bảy, 14 Tháng M. hai 2019 09:51
Hungary HU 1309 Thứ năm, 12 Tháng M. hai 2019 01:00
Iraq IQ 1287 Thứ ba, 10 Tháng M. hai 2019 06:37
Bolivia BO 1207 Thứ hai, 04 Tháng M. một 2019 06:40


1, 2, 3, 4  Trang sau