Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 13016339 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 15:39
France FR 9704073 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 15:39
Viet Nam VN 4836654 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 15:19
Germany DE 4478388 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 15:19
Ukraine UA 2133928 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 15:22
Reserved ZZ 1896873 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 15:39
Norway NO 1777467 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 14:11
Russian Federation RU 1242692 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 15:39
Cyprus CY 997359 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 15:38
Finland FI 649974 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 15:21
Australia AU 416154 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 14:49
China CN 389951 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 15:31
Nigeria NG 363643 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 14:59
Singapore SG 288529 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 15:05
United Kingdom GB 285936 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 14:37
Netherlands NL 283782 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 15:15
Bulgaria BG 265870 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 15:22
Brazil BR 218816 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 15:23
Turkey TR 174112 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 14:37
Canada CA 173174 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 14:45
Afghanistan AF 168071 Chủ nhật, 07 Tháng Năm 2023 12:06
South Africa ZA 145366 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 05:56
United Arab Emirates AE 103561 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 14:45
Czech Republic CZ 96585 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 14:49
Denmark DK 95995 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 15:36
Sweden SE 74779 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 15:36
Switzerland CH 55045 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 05:18
Republic Of Korea KR 42254 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 12:13
Kenya KE 39892 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 15:12
Lithuania LT 39215 Thứ hai, 22 Tháng Tư 2024 19:56
India IN 38169 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 14:53
Ireland IE 30996 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 13:30
Indonesia ID 30720 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 14:23
Poland PL 30283 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 15:12
Colombia CO 26445 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 14:43
Spain ES 25299 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 04:49
Seychelles SC 23129 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 15:36
Italy IT 17985 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 02:37
Romania RO 17582 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 07:08
Japan JP 16612 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 14:41
Thailand TH 14164 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 14:37
Hong Kong HK 13918 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 02:53
Taiwan TW 13612 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 15:01
Kazakhstan KZ 13232 Thứ bảy, 30 Tháng Ba 2024 19:41
Malaysia MY 12195 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 14:36
Bolivia BO 11045 Chủ nhật, 21 Tháng Tư 2024 05:59
Iraq IQ 9813 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 09:45
Mexico MX 9055 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 07:50
Islamic Republic Of Iran IR 8634 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 12:05
Liberia LR 8323 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2024 13:41


1, 2, 3, 4  Trang sau