Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 7344726 Thứ ba, 02 Tháng Ba 2021 09:19
Viet Nam VN 4410686 Thứ ba, 02 Tháng Ba 2021 09:14
Germany DE 2992362 Thứ ba, 02 Tháng Ba 2021 03:54
France FR 2647318 Thứ ba, 02 Tháng Ba 2021 09:18
Russian Federation RU 622122 Thứ ba, 02 Tháng Ba 2021 04:47
Reserved ZZ 378609 Thứ ba, 02 Tháng Ba 2021 09:19
China CN 288795 Thứ ba, 02 Tháng Ba 2021 08:53
Bulgaria BG 247475 Thứ ba, 02 Tháng Ba 2021 03:27
Ukraine UA 203720 Thứ hai, 01 Tháng Ba 2021 22:10
Afghanistan AF 168047 Thứ ba, 11 Tháng Tám 2020 13:47
Finland FI 149556 Chủ nhật, 28 Tháng Hai 2021 15:12
United Kingdom GB 141999 Thứ ba, 02 Tháng Ba 2021 01:45
Turkey TR 135363 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2021 22:25
Singapore SG 102355 Thứ ba, 02 Tháng Ba 2021 09:18
Netherlands NL 96432 Thứ hai, 01 Tháng Ba 2021 15:22
Denmark DK 78393 Chủ nhật, 28 Tháng Hai 2021 07:21
Australia AU 75254 Thứ ba, 02 Tháng Ba 2021 08:57
Canada CA 75048 Thứ ba, 02 Tháng Ba 2021 02:46
Czech Republic CZ 71139 Thứ hai, 01 Tháng Ba 2021 22:00
Norway NO 57213 Thứ ba, 02 Tháng Ba 2021 07:17
Republic Of Korea KR 16440 Thứ hai, 01 Tháng Ba 2021 14:41
Brazil BR 14929 Thứ ba, 23 Tháng Hai 2021 16:51
Italy IT 14252 Thứ tư, 24 Tháng Hai 2021 18:55
South Africa ZA 14078 Thứ ba, 02 Tháng Ba 2021 07:47
India IN 11938 Thứ ba, 02 Tháng Ba 2021 06:31
Sweden SE 10339 Thứ hai, 01 Tháng Ba 2021 16:40
Japan JP 8908 Thứ hai, 01 Tháng Ba 2021 20:59
Poland PL 8689 Thứ năm, 25 Tháng Hai 2021 17:34
Ireland IE 8379 Thứ hai, 01 Tháng Ba 2021 19:47
Malaysia MY 7869 Thứ hai, 01 Tháng Ba 2021 01:25
Switzerland CH 7832 Thứ bảy, 27 Tháng Hai 2021 01:58
Indonesia ID 7101 Thứ năm, 25 Tháng Hai 2021 22:28
Taiwan TW 5512 Thứ hai, 01 Tháng Ba 2021 17:07
Hong Kong HK 5181 Thứ sáu, 29 Tháng Một 2021 10:05
Thailand TH 4345 Chủ nhật, 28 Tháng Hai 2021 00:43
Romania RO 4218 Thứ tư, 24 Tháng Hai 2021 21:36
Mexico MX 3611 Thứ sáu, 06 Tháng M. một 2020 02:59
Kazakhstan KZ 3343 Thứ năm, 18 Tháng Hai 2021 15:30
Argentina AR 2447 Thứ hai, 25 Tháng Một 2021 06:50
Belgium BE 2421 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2021 19:41
Pakistan PK 2393 Thứ bảy, 20 Tháng Hai 2021 15:20
Lithuania LT 2389 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2021 05:14
European Union EU 2379 Thứ năm, 28 Tháng Một 2021 22:30
Iceland IS 2271 Thứ bảy, 20 Tháng Hai 2021 01:05
Islamic Republic Of Iran IR 2238 Thứ năm, 28 Tháng Một 2021 16:32
Austria AT 2126 Thứ tư, 17 Tháng Hai 2021 14:40
Spain ES 2019 Thứ năm, 04 Tháng Hai 2021 21:50
Iraq IQ 1935 Thứ tư, 17 Tháng Hai 2021 06:24
Bolivia BO 1816 Thứ ba, 08 Tháng M. hai 2020 06:25
Venezuela VE 1723 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2021 03:58


1, 2, 3, 4  Trang sau