Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
Viet Nam VN 4012213 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 07:04
United States US 3940145 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 07:07
Germany DE 1777425 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 04:34
France FR 1266744 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 06:43
Reserved ZZ 286981 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 06:00
China CN 263366 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 19:03
Russian Federation RU 257051 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 07:01
Bulgaria BG 245725 Thứ bảy, 19 Tháng Năm 2018 12:18
Afghanistan AF 168028 Thứ hai, 06 Tháng Mười 2014 22:01
Ukraine UA 156388 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 06:08
Turkey TR 90054 Thứ tư, 06 Tháng Sáu 2018 12:51
Netherlands NL 73140 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 06:31
United Kingdom GB 71185 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 18:20
Canada CA 57064 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 08:10
Denmark DK 47321 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 15:10
Czech Republic CZ 42499 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 01:01
Finland FI 32407 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 18:30
Norway NO 27473 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 02:40
Australia AU 24265 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 06:22
Italy IT 11657 Thứ năm, 14 Tháng Sáu 2018 10:12
Switzerland CH 6042 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 09:17
Sweden SE 5019 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 00:27
Brazil BR 4443 Chủ nhật, 17 Tháng Sáu 2018 13:57
Republic Of Korea KR 3491 Thứ hai, 18 Tháng Sáu 2018 23:23
Taiwan TW 3279 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 17:22
Poland PL 2996 Thứ bảy, 16 Tháng Sáu 2018 22:38
Kazakhstan KZ 2904 Thứ hai, 28 Tháng Năm 2018 20:42
Romania RO 2861 Thứ bảy, 16 Tháng Sáu 2018 02:18
Japan JP 2844 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 16:32
Singapore SG 2739 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 06:55
Hong Kong HK 2502 Thứ ba, 29 Tháng Năm 2018 07:37
Malaysia MY 2339 Thứ hai, 18 Tháng Sáu 2018 01:01
European Union EU 2168 Thứ hai, 11 Tháng Sáu 2018 04:25
Iceland IS 2122 Chủ nhật, 01 Tháng Tư 2018 19:26
Indonesia ID 1551 Chủ nhật, 17 Tháng Sáu 2018 05:17
Mexico MX 1537 Thứ ba, 29 Tháng Năm 2018 17:12
Lithuania LT 1518 Thứ tư, 06 Tháng Sáu 2018 04:10
Thailand TH 1369 Thứ sáu, 15 Tháng Sáu 2018 06:58
India IN 1262 Chủ nhật, 27 Tháng Năm 2018 19:14
Belgium BE 1204 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 19:47
Ireland IE 1178 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 21:11
Argentina AR 890 Thứ hai, 21 Tháng Năm 2018 14:48
Portugal PT 869 Thứ bảy, 16 Tháng Sáu 2018 16:31
Iraq IQ 826 Thứ bảy, 12 Tháng Năm 2018 17:57
Bolivia BO 788 Thứ năm, 07 Tháng Sáu 2018 02:42
Belarus BY 760 Thứ hai, 21 Tháng Năm 2018 13:36
Pakistan PK 722 Thứ sáu, 15 Tháng Sáu 2018 02:03
Austria AT 678 Thứ bảy, 05 Tháng Năm 2018 02:22
Hungary HU 641 Thứ ba, 12 Tháng Sáu 2018 17:50
Republic Of Moldova MD 582 Thứ sáu, 08 Tháng Sáu 2018 23:45


1, 2, 3, 4  Trang sau