Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 8910638 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 09:30
Viet Nam VN 4614362 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 09:21
France FR 3755452 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 09:31
Germany DE 3648563 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 09:25
Russian Federation RU 850042 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 08:54
Reserved ZZ 491596 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 09:32
Ukraine UA 396955 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 09:32
China CN 308733 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 07:45
Bulgaria BG 249569 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 01:42
Finland FI 234434 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 08:41
United Kingdom GB 216582 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 08:16
Nigeria NG 213086 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 09:05
Afghanistan AF 168069 Thứ sáu, 31 Tháng M. hai 2021 05:22
Turkey TR 166264 Thứ tư, 25 Tháng Năm 2022 20:40
Brazil BR 146833 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 09:31
Netherlands NL 146009 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 09:30
Singapore SG 144269 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 09:30
Australia AU 130327 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 09:30
Canada CA 98891 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 09:07
Norway NO 95035 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 09:32
Denmark DK 82782 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 06:04
Czech Republic CZ 80665 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 05:09
Sweden SE 62071 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 02:02
South Africa ZA 53666 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 08:54
Switzerland CH 33829 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 05:00
United Arab Emirates AE 29957 Thứ hai, 23 Tháng Năm 2022 17:23
Kenya KE 25572 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 07:40
Republic Of Korea KR 24394 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 08:26
Lithuania LT 23752 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 08:32
India IN 22945 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 08:44
Poland PL 21005 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 06:57
Colombia CO 16978 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 07:20
Indonesia ID 16662 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 07:12
Italy IT 15940 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 04:05
Ireland IE 14293 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 08:29
Japan JP 11201 Thứ tư, 25 Tháng Năm 2022 23:41
Seychelles SC 10076 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 09:27
Bolivia BO 9320 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 05:43
Malaysia MY 8548 Thứ tư, 25 Tháng Năm 2022 11:21
Iraq IQ 7930 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 02:15
Hong Kong HK 6761 Thứ tư, 25 Tháng Năm 2022 08:34
Taiwan TW 6436 Thứ tư, 25 Tháng Năm 2022 21:50
Romania RO 6404 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 02:05
Thailand TH 6164 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 08:13
Islamic Republic Of Iran IR 5357 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 07:55
Honduras HN 5293 Chủ nhật, 22 Tháng Năm 2022 18:19
Mexico MX 4960 Thứ tư, 25 Tháng Năm 2022 18:18
Pakistan PK 4526 Thứ ba, 24 Tháng Năm 2022 17:06
Belgium BE 4066 Thứ tư, 25 Tháng Năm 2022 05:34
Argentina AR 3843 Thứ năm, 26 Tháng Năm 2022 04:32


1, 2, 3, 4  Trang sau