Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Vì Sao Trẻ Trộm Đồ tập 1 / 3 - Thầy Trần Đại Huệ (186 lượt xem)

Loading the player...

Vì Sao Trẻ Trộm Đồ tập 1 / 3 - Thầy Trần Đại HuệPhương Pháp Giáo Dục Của Phương Tây Khiến Con Trẻ Rất Khó Dạy tập 3 / 3 - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 112] Phương Pháp Giáo Dục Của Phương Tây Khiến Con Trẻ Rất Khó Dạy tập 3 / 3 - Thầy Trần Đại Huệ Phương Pháp Giáo Dục Của Phương Tây Khiến Con Trẻ Rất Khó Dạy tập 3 / 3 - Thầy Trần Đại Huệ
Phương Pháp Giáo Dục Của Phương Tây Khiến Con Trẻ Rất Khó Dạy tập 2 / 3 - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 105] Phương Pháp Giáo Dục Của Phương Tây Khiến Con Trẻ Rất Khó Dạy tập 2 / 3 - Thầy Trần Đại Huệ Phương Pháp Giáo Dục Của Phương Tây Khiến Con Trẻ Rất Khó Dạy tập 2 / 3 - Thầy Trần Đại Huệ
Phương pháp giáo dục của phương Tây khiến con trẻ rất khó dạy - Tập 1/3 - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 91] Phương pháp giáo dục của phương Tây khiến con trẻ rất khó dạy - Tập 1/3 - Thầy Trần Đại Huệ Phương pháp giáo dục của phương Tây khiến con trẻ rất khó dạy - Tập 1/3 - Thầy Trần Đại Huệ
Vì Sao Trẻ Trộm Đồ tập 3 / 3 - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 203] Vì Sao Trẻ Trộm Đồ tập 3 / 3 - Thầy Trần Đại Huệ Vì Sao Trẻ Trộm Đồ tập 3 / 3 - Thầy Trần Đại Huệ
Vì Sao Trẻ Trộm Đồ tập 2 / 3 - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 167] Vì Sao Trẻ Trộm Đồ tập 2 / 3 - Thầy Trần Đại Huệ Vì Sao Trẻ Trộm Đồ tập 2 / 3 - Thầy Trần Đại Huệ
Không có người dạy thường thức an toàn cho trẻ - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 275] Không có người dạy thường thức an toàn cho trẻ - Thầy Trần Đại Huệ Không có người dạy thường thức an toàn cho trẻ - Thầy Trần Đại Huệ
Vì Sao Trẻ Phải Đọc Sách Từ Dễ Đến Khó - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 187] Vì Sao Trẻ Phải Đọc Sách Từ Dễ Đến Khó - Thầy Trần Đại Huệ Vì Sao Trẻ Phải Đọc Sách Từ Dễ Đến Khó - Thầy Trần Đại Huệ
Căn Nguyên Trẻ Phản Nghịch - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 273] Căn Nguyên Trẻ Phản Nghịch - Thầy Trần Đại Huệ Căn Nguyên Trẻ Phản Nghịch - Thầy Trần Đại Huệ
Con Trẻ Cần Có Cha Mẹ Và Thầy Cô Tốt - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 237] Con Trẻ Cần Có Cha Mẹ Và Thầy Cô Tốt - Thầy Trần Đại Huệ Con Trẻ Cần Có Cha Mẹ Và Thầy Cô Tốt - Thầy Trần Đại Huệ
Những Đứa Trẻ Muốn Làm Thú Cưng - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 241] Những Đứa Trẻ Muốn Làm Thú Cưng - Thầy Trần Đại Huệ Những Đứa Trẻ Muốn Làm Thú Cưng - Thầy Trần Đại Huệ
Cho Con Tiếp Nhận Giáo Dục Thánh Hiền Còn Khó Hơn Lên Trời - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 233] Cho Con Tiếp Nhận Giáo Dục Thánh Hiền Còn Khó Hơn Lên Trời - Thầy Trần Đại Huệ Cho Con Tiếp Nhận Giáo Dục Thánh Hiền Còn Khó Hơn Lên Trời - Thầy Trần Đại Huệ
Hỗn Loạn Trong Giáo Dục Gia Đình - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 391] Hỗn Loạn Trong Giáo Dục Gia Đình - Thầy Trần Đại Huệ Hỗn Loạn Trong Giáo Dục Gia Đình - Thầy Trần Đại Huệ
Chướng Ngại Của Phụ Huynh - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 178] Chướng Ngại Của Phụ Huynh - Thầy Trần Đại Huệ Chướng Ngại Của Phụ Huynh - Thầy Trần Đại Huệ
Vì Sao Phải Đọc Thuộc Kinh Điển - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 196] Vì Sao Phải Đọc Thuộc Kinh Điển - Thầy Trần Đại Huệ Vì Sao Phải Đọc Thuộc Kinh Điển - Thầy Trần Đại Huệ
Đọc Sách Thế Nào Để Không Quên - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 263] Đọc Sách Thế Nào Để Không Quên - Thầy Trần Đại Huệ Đọc Sách Thế Nào Để Không Quên - Thầy Trần Đại Huệ
Tác Hại Của Tài Ăn Nói - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 220] Tác Hại Của Tài Ăn Nói - Thầy Trần Đại Huệ Tác Hại Của Tài Ăn Nói - Thầy Trần Đại Huệ
Những Hiện Tượng Sai Lầm Khi Dạy Trẻ - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 324] Những Hiện Tượng Sai Lầm Khi Dạy Trẻ - Thầy Trần Đại Huệ Những Hiện Tượng Sai Lầm Khi Dạy Trẻ - Thầy Trần Đại Huệ
Tâm Cung Kính Của Phụ Huynh Là Quan Trọng Nhất - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 263] Tâm Cung Kính Của Phụ Huynh Là Quan Trọng Nhất - Thầy Trần Đại Huệ Tâm Cung Kính Của Phụ Huynh Là Quan Trọng Nhất - Thầy Trần Đại Huệ
Tác Hại Của Phóng Túng Tình Dục Đối Với Sức Khỏe Con Người - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 323] Tác Hại Của Phóng Túng Tình Dục Đối Với Sức Khỏe Con Người - Thầy Trần Đại Huệ Tác Hại Của Phóng Túng Tình Dục Đối Với Sức Khỏe Con Người - Thầy Trần Đại Huệ
Tâm Thái Của Người Làm Giáo Dục tập 2 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 237] Tâm Thái Của Người Làm Giáo Dục tập 2 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ Tâm Thái Của Người Làm Giáo Dục tập 2 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ
Tâm Thái Của Người Làm Giáo Dục tập 1 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 233] Tâm Thái Của Người Làm Giáo Dục tập 1 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ Tâm Thái Của Người Làm Giáo Dục tập 1 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ
Mọi lúc mọi nơi đều là học vấn - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 269] Mọi lúc mọi nơi đều là học vấn - Thầy Trần Đại Huệ Mọi lúc mọi nơi đều là học vấn - Thầy Trần Đại Huệ
Giáo Dục Truyền Thống, Niềm Vui Vô Tận - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 274] Giáo Dục Truyền Thống, Niềm Vui Vô Tận - Thầy Trần Đại Huệ Giáo Dục Truyền Thống, Niềm Vui Vô Tận - Thầy Trần Đại Huệ
Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt (phần 2) Đạo Thầy Trò tập 2 - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 339] Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt (phần 2) Đạo Thầy Trò tập 2 - Thầy Trần Đại Huệ Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt (phần 2) Đạo Thầy Trò tập 2 - Thầy Trần Đại Huệ
Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt (phần 2) Đạo Thầy Trò tập 1 - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 364] Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt (phần 2) Đạo Thầy Trò tập 1 - Thầy Trần Đại Huệ Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt (phần 2) Đạo Thầy Trò tập 1 - Thầy Trần Đại Huệ
Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt, Dạy Trẻ Điều Gì tập 2 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 586] Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt, Dạy Trẻ Điều Gì tập 2 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt, Dạy Trẻ Điều Gì tập 2 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ
Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt, Dạy Trẻ Điều Gì tập 1 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 515] Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt, Dạy Trẻ Điều Gì tập 1 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt, Dạy Trẻ Điều Gì tập 1 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ
Phụ Nữ Tốt Thì Thiên Hạ An tập 2 / 2 [ Đã xem: 508] Phụ Nữ Tốt Thì Thiên Hạ An tập 2 / 2 Phụ Nữ Tốt Thì Thiên Hạ An tập 2 / 2
Phụ Nữ Tốt Thì Thiên Hạ An tập 1 / 2 [ Đã xem: 697] Phụ Nữ Tốt Thì Thiên Hạ An tập 1 / 2 Phụ Nữ Tốt Thì Thiên Hạ An tập 1 / 2
Cách Cứu Giúp Người Thân Qua Đời [ Đã xem: 837] Cách Cứu Giúp Người Thân Qua Đời Cách Cứu Giúp Người Thân Qua Đời
Vì Sao Con Trẻ Phải Đọc Sách tập 2 / 2 [ Đã xem: 879] Vì Sao Con Trẻ Phải Đọc Sách tập 2 / 2 Vì Sao Con Trẻ Phải Đọc Sách tập 2 / 2
Vì Sao Con Trẻ Phải Đọc Sách tập 1 / 2 [ Đã xem: 666] Vì Sao Con Trẻ Phải Đọc Sách tập 1 / 2 Vì Sao Con Trẻ Phải Đọc Sách tập 1 / 2
Nửa Chậu Nước Nóng Trị Thiên Hạ, Bài Học Đầu Tiên Trong Đời [ Đã xem: 1068] Nửa Chậu Nước Nóng Trị Thiên Hạ, Bài Học Đầu Tiên Trong Đời Nửa Chậu Nước Nóng Trị Thiên Hạ, Bài Học Đầu Tiên Trong Đời
Cách Thức Dụng Tâm tập 2 / 2 (Học Vấn Dạy Con) [ Đã xem: 871] Cách Thức Dụng Tâm tập 2 / 2 (Học Vấn Dạy Con) Cách Thức Dụng Tâm tập 2 / 2 (Học Vấn Dạy Con)
Cách Thức Dụng Tâm tập 1 / 2 (Học Vấn Dạy Con) [ Đã xem: 1329] Cách Thức Dụng Tâm tập 1 / 2 (Học Vấn Dạy Con) Cách Thức Dụng Tâm tập 1 / 2 (Học Vấn Dạy Con)

Các chủ đề khác
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc (6 video) (816 lượt xem)
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không (4 video) (971 lượt xem)
Các bài giảng khác của Pháp Sư Tịnh Không (5 video) (1859 lượt xem)
Tâm Đắc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (9 video) (2359 lượt xem)
Tâm Đắc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (4 video) (1858 lượt xem)
Các bài giảng của Thầy Hồ Tiểu Lâm (2 video) (2551 lượt xem)
Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy (12 video) (6309 lượt xem)
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức (7 video) (7984 lượt xem)
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng (13 video) (11128 lượt xem)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (102 video) (59296 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (8361 lượt xem)
Sống (6 video) (12694 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (19049 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (14687 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (160 video) (133349 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (59644 lượt xem)
Video Khác (28 video) (48631 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (16992 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (10353 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (12490 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (50545 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (11 video) (25051 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (72564 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (79 video) (128841 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (7754 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (62329 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (11123 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (54 video) (68911 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (571998 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (18305 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (15598 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (32027 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (19696 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (10928 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (17732 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (24926 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (66238 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (128 video) (200524 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (29099 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (155 video) (260932 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (144357 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (695664 lượt xem)
Học Tập Thần Ái Thế Nhân (23 video) (9475 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (64877 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42


Hôm nayHôm nay : 3497

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 148551

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19498132

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?