Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt (phần 2) Đạo Thầy Trò tập 1 - Thầy Trần Đại Huệ (172 lượt xem)

Loading the player...

Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt (phần 2) Đạo Thầy Trò tập 1 - Thầy Trần Đại HuệTâm Thái Của Người Làm Giáo Dục tập 2 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 49] Tâm Thái Của Người Làm Giáo Dục tập 2 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ Tâm Thái Của Người Làm Giáo Dục tập 2 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ
Tâm Thái Của Người Làm Giáo Dục tập 1 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 53] Tâm Thái Của Người Làm Giáo Dục tập 1 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ Tâm Thái Của Người Làm Giáo Dục tập 1 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ
Mọi lúc mọi nơi đều là học vấn - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 83] Mọi lúc mọi nơi đều là học vấn - Thầy Trần Đại Huệ Mọi lúc mọi nơi đều là học vấn - Thầy Trần Đại Huệ
Giáo Dục Truyền Thống, Niềm Vui Vô Tận - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 77] Giáo Dục Truyền Thống, Niềm Vui Vô Tận - Thầy Trần Đại Huệ Giáo Dục Truyền Thống, Niềm Vui Vô Tận - Thầy Trần Đại Huệ
Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt (phần 2) Đạo Thầy Trò tập 2 - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 143] Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt (phần 2) Đạo Thầy Trò tập 2 - Thầy Trần Đại Huệ Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt (phần 2) Đạo Thầy Trò tập 2 - Thầy Trần Đại Huệ
Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt, Dạy Trẻ Điều Gì tập 2 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 237] Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt, Dạy Trẻ Điều Gì tập 2 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt, Dạy Trẻ Điều Gì tập 2 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ
Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt, Dạy Trẻ Điều Gì tập 1 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 231] Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt, Dạy Trẻ Điều Gì tập 1 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt, Dạy Trẻ Điều Gì tập 1 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ
Phụ Nữ Tốt Thì Thiên Hạ An tập 2 / 2 [ Đã xem: 301] Phụ Nữ Tốt Thì Thiên Hạ An tập 2 / 2 Phụ Nữ Tốt Thì Thiên Hạ An tập 2 / 2
Phụ Nữ Tốt Thì Thiên Hạ An tập 1 / 2 [ Đã xem: 416] Phụ Nữ Tốt Thì Thiên Hạ An tập 1 / 2 Phụ Nữ Tốt Thì Thiên Hạ An tập 1 / 2
Cách Cứu Giúp Người Thân Qua Đời [ Đã xem: 627] Cách Cứu Giúp Người Thân Qua Đời Cách Cứu Giúp Người Thân Qua Đời
Vì Sao Con Trẻ Phải Đọc Sách tập 2 / 2 [ Đã xem: 643] Vì Sao Con Trẻ Phải Đọc Sách tập 2 / 2 Vì Sao Con Trẻ Phải Đọc Sách tập 2 / 2
Vì Sao Con Trẻ Phải Đọc Sách tập 1 / 2 [ Đã xem: 458] Vì Sao Con Trẻ Phải Đọc Sách tập 1 / 2 Vì Sao Con Trẻ Phải Đọc Sách tập 1 / 2
Nửa Chậu Nước Nóng Trị Thiên Hạ, Bài Học Đầu Tiên Trong Đời [ Đã xem: 757] Nửa Chậu Nước Nóng Trị Thiên Hạ, Bài Học Đầu Tiên Trong Đời Nửa Chậu Nước Nóng Trị Thiên Hạ, Bài Học Đầu Tiên Trong Đời
Cách Thức Dụng Tâm tập 2 / 2 (Học Vấn Dạy Con) [ Đã xem: 650] Cách Thức Dụng Tâm tập 2 / 2 (Học Vấn Dạy Con) Cách Thức Dụng Tâm tập 2 / 2 (Học Vấn Dạy Con)
Cách Thức Dụng Tâm tập 1 / 2 (Học Vấn Dạy Con) [ Đã xem: 824] Cách Thức Dụng Tâm tập 1 / 2 (Học Vấn Dạy Con) Cách Thức Dụng Tâm tập 1 / 2 (Học Vấn Dạy Con)

Các chủ đề khác
Tâm Đắc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (7 video) (716 lượt xem)
Tâm Đắc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (4 video) (989 lượt xem)
Các bài giảng của Thầy Hồ Tiểu Lâm (2 video) (1570 lượt xem)
Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy (12 video) (3815 lượt xem)
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức (7 video) (6015 lượt xem)
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng (13 video) (8360 lượt xem)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (92 video) (37389 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (6761 lượt xem)
Sống (6 video) (10745 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (16924 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (13295 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (138 video) (103367 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (53380 lượt xem)
Video Khác (27 video) (41007 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (15293 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (9381 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (11297 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (44454 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (11 video) (22552 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (64907 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (74 video) (110855 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (7007 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (58308 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (10342 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (54 video) (57531 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (485943 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (16656 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (14122 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (30639 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (17626 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (9843 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (16268 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (22684 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (56590 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (116 video) (171122 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (26293 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (154 video) (237584 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (132369 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (639056 lượt xem)
Học Tập Thần Ái Thế Nhân (23 video) (4937 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (58879 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36


Hôm nayHôm nay : 3480

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 214313

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16560832

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?