Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Tâm Cung Kính Của Phụ Huynh Là Quan Trọng Nhất - Thầy Trần Đại Huệ (154 lượt xem)

Loading the player...

Tâm Cung Kính Của Phụ Huynh Là Quan Trọng Nhất - Thầy Trần Đại HuệChướng Ngại Của Phụ Huynh - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 30] Chướng Ngại Của Phụ Huynh - Thầy Trần Đại Huệ Chướng Ngại Của Phụ Huynh - Thầy Trần Đại Huệ
Vì Sao Phải Đọc Thuộc Kinh Điển - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 74] Vì Sao Phải Đọc Thuộc Kinh Điển - Thầy Trần Đại Huệ Vì Sao Phải Đọc Thuộc Kinh Điển - Thầy Trần Đại Huệ
Đọc Sách Thế Nào Để Không Quên - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 127] Đọc Sách Thế Nào Để Không Quên - Thầy Trần Đại Huệ Đọc Sách Thế Nào Để Không Quên - Thầy Trần Đại Huệ
Tác Hại Của Tài Ăn Nói - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 73] Tác Hại Của Tài Ăn Nói - Thầy Trần Đại Huệ Tác Hại Của Tài Ăn Nói - Thầy Trần Đại Huệ
Những Hiện Tượng Sai Lầm Khi Dạy Trẻ - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 207] Những Hiện Tượng Sai Lầm Khi Dạy Trẻ - Thầy Trần Đại Huệ Những Hiện Tượng Sai Lầm Khi Dạy Trẻ - Thầy Trần Đại Huệ
Tác Hại Của Phóng Túng Tình Dục Đối Với Sức Khỏe Con Người - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 167] Tác Hại Của Phóng Túng Tình Dục Đối Với Sức Khỏe Con Người - Thầy Trần Đại Huệ Tác Hại Của Phóng Túng Tình Dục Đối Với Sức Khỏe Con Người - Thầy Trần Đại Huệ
Tâm Thái Của Người Làm Giáo Dục tập 2 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 135] Tâm Thái Của Người Làm Giáo Dục tập 2 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ Tâm Thái Của Người Làm Giáo Dục tập 2 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ
Tâm Thái Của Người Làm Giáo Dục tập 1 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 127] Tâm Thái Của Người Làm Giáo Dục tập 1 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ Tâm Thái Của Người Làm Giáo Dục tập 1 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ
Mọi lúc mọi nơi đều là học vấn - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 162] Mọi lúc mọi nơi đều là học vấn - Thầy Trần Đại Huệ Mọi lúc mọi nơi đều là học vấn - Thầy Trần Đại Huệ
Giáo Dục Truyền Thống, Niềm Vui Vô Tận - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 159] Giáo Dục Truyền Thống, Niềm Vui Vô Tận - Thầy Trần Đại Huệ Giáo Dục Truyền Thống, Niềm Vui Vô Tận - Thầy Trần Đại Huệ
Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt (phần 2) Đạo Thầy Trò tập 2 - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 240] Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt (phần 2) Đạo Thầy Trò tập 2 - Thầy Trần Đại Huệ Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt (phần 2) Đạo Thầy Trò tập 2 - Thầy Trần Đại Huệ
Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt (phần 2) Đạo Thầy Trò tập 1 - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 265] Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt (phần 2) Đạo Thầy Trò tập 1 - Thầy Trần Đại Huệ Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt (phần 2) Đạo Thầy Trò tập 1 - Thầy Trần Đại Huệ
Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt, Dạy Trẻ Điều Gì tập 2 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 373] Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt, Dạy Trẻ Điều Gì tập 2 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt, Dạy Trẻ Điều Gì tập 2 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ
Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt, Dạy Trẻ Điều Gì tập 1 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ [ Đã xem: 350] Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt, Dạy Trẻ Điều Gì tập 1 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt, Dạy Trẻ Điều Gì tập 1 / 2 - Thầy Trần Đại Huệ
Phụ Nữ Tốt Thì Thiên Hạ An tập 2 / 2 [ Đã xem: 380] Phụ Nữ Tốt Thì Thiên Hạ An tập 2 / 2 Phụ Nữ Tốt Thì Thiên Hạ An tập 2 / 2
Phụ Nữ Tốt Thì Thiên Hạ An tập 1 / 2 [ Đã xem: 502] Phụ Nữ Tốt Thì Thiên Hạ An tập 1 / 2 Phụ Nữ Tốt Thì Thiên Hạ An tập 1 / 2
Cách Cứu Giúp Người Thân Qua Đời [ Đã xem: 711] Cách Cứu Giúp Người Thân Qua Đời Cách Cứu Giúp Người Thân Qua Đời
Vì Sao Con Trẻ Phải Đọc Sách tập 2 / 2 [ Đã xem: 741] Vì Sao Con Trẻ Phải Đọc Sách tập 2 / 2 Vì Sao Con Trẻ Phải Đọc Sách tập 2 / 2
Vì Sao Con Trẻ Phải Đọc Sách tập 1 / 2 [ Đã xem: 557] Vì Sao Con Trẻ Phải Đọc Sách tập 1 / 2 Vì Sao Con Trẻ Phải Đọc Sách tập 1 / 2
Nửa Chậu Nước Nóng Trị Thiên Hạ, Bài Học Đầu Tiên Trong Đời [ Đã xem: 889] Nửa Chậu Nước Nóng Trị Thiên Hạ, Bài Học Đầu Tiên Trong Đời Nửa Chậu Nước Nóng Trị Thiên Hạ, Bài Học Đầu Tiên Trong Đời
Cách Thức Dụng Tâm tập 2 / 2 (Học Vấn Dạy Con) [ Đã xem: 746] Cách Thức Dụng Tâm tập 2 / 2 (Học Vấn Dạy Con) Cách Thức Dụng Tâm tập 2 / 2 (Học Vấn Dạy Con)
Cách Thức Dụng Tâm tập 1 / 2 (Học Vấn Dạy Con) [ Đã xem: 1035] Cách Thức Dụng Tâm tập 1 / 2 (Học Vấn Dạy Con) Cách Thức Dụng Tâm tập 1 / 2 (Học Vấn Dạy Con)

Các chủ đề khác
Các bài giảng khác của Pháp Sư Tịnh Không (1 video) (22 lượt xem)
Tâm Đắc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (9 video) (1492 lượt xem)
Tâm Đắc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (4 video) (1352 lượt xem)
Các bài giảng của Thầy Hồ Tiểu Lâm (2 video) (1985 lượt xem)
Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy (12 video) (4936 lượt xem)
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức (7 video) (6890 lượt xem)
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng (13 video) (9596 lượt xem)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (102 video) (47598 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (7511 lượt xem)
Sống (6 video) (11556 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (17831 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (13903 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (146 video) (115578 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (56004 lượt xem)
Video Khác (27 video) (44260 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (16137 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (9797 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (11799 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (46884 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (11 video) (23593 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (68264 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (76 video) (118620 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (7322 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (59793 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (10660 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (54 video) (62148 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (523558 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (17324 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (14696 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (31177 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (18475 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (10322 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (16848 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (23703 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (60294 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (128 video) (184592 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (27451 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (155 video) (247710 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (137111 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (664224 lượt xem)
Học Tập Thần Ái Thế Nhân (23 video) (6776 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (61353 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33


Hôm nayHôm nay : 2842

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 313595

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 17917249

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?