Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Loạt ảnh kỷ niệm chặn đường 60 năm hoằng pháp của Đại Lão Hoà Thượng Tịnh Không (354 lượt xem)

Loading the player...

Loạt ảnh kỷ niệm chặn đường 60 năm hoằng pháp của Đại Lão Hoà Thượng Tịnh Không4 giai đoạn giáo dục quan trọng để con cái nên người [ Đã xem: 493] 4 giai đoạn giáo dục quan trọng để con cái nên người 4 giai đoạn giáo dục quan trọng để con cái nên người
Nguyên Nhân Chúng Ta Mất Hết Phước Báo [ Đã xem: 1002] Nguyên Nhân Chúng Ta Mất Hết Phước Báo Nguyên Nhân Chúng Ta Mất Hết Phước Báo
Đọc Đệ Tử Quy (Phép Tắc Người Con) [ Đã xem: 1236] Đọc Đệ Tử Quy (Phép Tắc Người Con) Đọc Đệ Tử Quy (Phép Tắc Người Con)
Đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên [ Đã xem: 717] Đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
Cha Mẹ Thích, Dốc Lòng Làm [ Đã xem: 1253] Cha Mẹ Thích, Dốc Lòng Làm Cha Mẹ Thích, Dốc Lòng Làm
Phụ Hữu Thân, Tử Hữu Thân [ Đã xem: 1427] Phụ Hữu Thân, Tử Hữu Thân Phụ Hữu Thân, Tử Hữu Thân
Vấn Đề Của Con Trẻ Hiện Nay tập 3/3 [ Đã xem: 900] Vấn Đề Của Con Trẻ Hiện Nay tập 3/3 Vấn Đề Của Con Trẻ Hiện Nay tập 3/3
Học Chịu Khổ, Học Sinh Tồn [ Đã xem: 1322] Học Chịu Khổ, Học Sinh Tồn Học Chịu Khổ, Học Sinh Tồn
Con Trẻ Học Tập Lao Động Như Thế Nào tập 2 / 2 [ Đã xem: 929] Con Trẻ Học Tập Lao Động Như Thế Nào tập 2 / 2 Con Trẻ Học Tập Lao Động Như Thế Nào tập 2 / 2
Con Trẻ Học Tập Lao Động Như Thế Nào tập 1 / 2 [ Đã xem: 1169] Con Trẻ Học Tập Lao Động Như Thế Nào tập 1 / 2 Con Trẻ Học Tập Lao Động Như Thế Nào tập 1 / 2
Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt tập 3 / 3 - Bất Lộ Thanh Sắc Độ Bệnh Nhân [ Đã xem: 1381] Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt tập 3 / 3 - Bất Lộ Thanh Sắc Độ Bệnh Nhân Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt tập 3 / 3 - Bất Lộ Thanh Sắc Độ Bệnh Nhân
Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt tập 2 / 3 - Mặt Thứ Nhất Không Thể Nghĩ Bàn [ Đã xem: 1037] Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt tập 2 / 3 - Mặt Thứ Nhất Không Thể Nghĩ Bàn Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt tập 2 / 3 - Mặt Thứ Nhất Không Thể Nghĩ Bàn
Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt tập 1 / 3 - Ân Sư Ngàn Năm Khó Gặp [ Đã xem: 1747] Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt tập 1 / 3 - Ân Sư Ngàn Năm Khó Gặp Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt tập 1 / 3 - Ân Sư Ngàn Năm Khó Gặp
Vấn Đề Của Con Trẻ Hiện Nay tập 2 / 3 [ Đã xem: 1303] Vấn Đề Của Con Trẻ Hiện Nay tập 2 / 3 Vấn Đề Của Con Trẻ Hiện Nay tập 2 / 3
Vấn Đề Của Con Trẻ Hiện Nay tập 1 / 3 [ Đã xem: 1562] Vấn Đề Của Con Trẻ Hiện Nay tập 1 / 3 Vấn Đề Của Con Trẻ Hiện Nay tập 1 / 3
Ở Nhà Làm Thế Nào Để Dạy Con - tập 3 [ Đã xem: 1309] Ở Nhà Làm Thế Nào Để Dạy Con - tập 3 Ở Nhà Làm Thế Nào Để Dạy Con - tập 3
Ở Nhà Làm Thế Nào Để Dạy Con - tập 2 [ Đã xem: 1421] Ở Nhà Làm Thế Nào Để Dạy Con - tập 2 Ở Nhà Làm Thế Nào Để Dạy Con - tập 2
Ở Nhà Làm Thế Nào Để Dạy Con - tập 1 [ Đã xem: 2046] Ở Nhà Làm Thế Nào Để Dạy Con - tập 1 Ở Nhà Làm Thế Nào Để Dạy Con - tập 1
Người Trẻ Tuổi Tại Vì Sao Lại Không Có Năng Lực [ Đã xem: 1706] Người Trẻ Tuổi Tại Vì Sao Lại Không Có Năng Lực Người Trẻ Tuổi Tại Vì Sao Lại Không Có Năng Lực
Pháp Sư Định Hoằng Khai Thị về việc Vãng Sanh của Mẫu Thân [ Đã xem: 2667] Pháp Sư Định Hoằng Khai Thị về việc Vãng Sanh của Mẫu Thân Pháp Sư Định Hoằng Khai Thị về việc Vãng Sanh của Mẫu Thân
Chiêm sát sám giảng lượt - PS Định Hoằng [ Đã xem: 2305] Chiêm sát sám giảng lượt - PS Định Hoằng Chiêm sát sám giảng lượt - PS Định Hoằng
Con Không Dám Oán Hận Cha Mẹ Nữa - Cô Giáo Phó Xung [ Đã xem: 2026] Con Không Dám Oán Hận Cha Mẹ Nữa - Cô Giáo Phó Xung Con Không Dám Oán Hận Cha Mẹ Nữa - Cô Giáo Phó Xung
Sự Phản Tỉnh của một Bệnh Nhân Ung Thư - Cô Giáo Trương Hoa [ Đã xem: 2360] Sự Phản Tỉnh của một Bệnh Nhân Ung Thư - Cô Giáo Trương Hoa Sự Phản Tỉnh của một Bệnh Nhân Ung Thư - Cô Giáo Trương Hoa
BS Trương Tú Mẫn Sám Hối về việc Nhận Tiền Phong Bì [ Đã xem: 2004] BS Trương Tú Mẫn Sám Hối về việc Nhận Tiền Phong Bì BS Trương Tú Mẫn Sám Hối về việc Nhận Tiền Phong Bì
Hồ Bân - Đệ Tử Quy Đã Cứu Sống Đời Tôi [ Đã xem: 3458] Hồ Bân - Đệ Tử Quy Đã Cứu Sống Đời Tôi Hồ Bân - Đệ Tử Quy Đã Cứu Sống Đời Tôi
Kỳ Tích Vãng Sanh của Cư Sĩ Dương Hồng Mai [ Đã xem: 2673] Kỳ Tích Vãng Sanh của Cư Sĩ Dương Hồng Mai Kỳ Tích Vãng Sanh của Cư Sĩ Dương Hồng Mai

Các chủ đề khác
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc (1 video) (40 lượt xem)
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không (3 video) (331 lượt xem)
Các bài giảng khác của Pháp Sư Tịnh Không (5 video) (1239 lượt xem)
Tâm Đắc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (9 video) (1997 lượt xem)
Tâm Đắc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (4 video) (1647 lượt xem)
Các bài giảng của Thầy Hồ Tiểu Lâm (2 video) (2272 lượt xem)
Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy (12 video) (5774 lượt xem)
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức (7 video) (7578 lượt xem)
Các bài giảng củaThầy Trần Đại Huệ (33 video) (13323 lượt xem)
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng (13 video) (10521 lượt xem)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (102 video) (54397 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (7996 lượt xem)
Sống (6 video) (12197 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (18602 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (14392 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (156 video) (125653 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (58071 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (16611 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (10115 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (12207 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (48908 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (11 video) (24450 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (70731 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (79 video) (124952 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (7549 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (61409 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (10915 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (54 video) (66230 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (553205 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (17905 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (15236 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (31677 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (19185 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (10675 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (17397 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (24372 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (63854 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (128 video) (194041 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (28368 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (155 video) (255592 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (141192 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (682509 lượt xem)
Học Tập Thần Ái Thế Nhân (23 video) (8312 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (63260 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37


Hôm nayHôm nay : 7905

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 65933

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18934504

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?