Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 2 (278 lượt xem)

Loading the player...

Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 2


Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 23 [ Đã xem: 120] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 23 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 23
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 22 [ Đã xem: 99] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 22 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 22
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 21 [ Đã xem: 168] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 21 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 21
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 20 [ Đã xem: 86] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 20 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 20
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 19 [ Đã xem: 98] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 19 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 19
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 18 [ Đã xem: 95] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 18 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 18
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 17 [ Đã xem: 135] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 17 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 17
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 16 [ Đã xem: 134] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 16 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 16
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 15 [ Đã xem: 119] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 15 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 15
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 14 [ Đã xem: 226] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 14 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 14
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 13 [ Đã xem: 189] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 13 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 13
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 12 [ Đã xem: 210] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 12 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 12
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 11 [ Đã xem: 169] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 11 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 11
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 10 [ Đã xem: 163] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 10 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 10
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 9 [ Đã xem: 166] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 9 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 9
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 8 [ Đã xem: 155] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 8 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 8
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 7 [ Đã xem: 184] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 7 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 7
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 6 [ Đã xem: 246] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 6 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 6
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 5 [ Đã xem: 218] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 5 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 5
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 4 [ Đã xem: 242] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 4 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 4
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 3 [ Đã xem: 256] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 3 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 3
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 1 [ Đã xem: 417] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 1 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 1

Các chủ đề khác
Tâm Đắc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (7 video) (695 lượt xem)
Tâm Đắc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (4 video) (975 lượt xem)
Các bài giảng của Thầy Hồ Tiểu Lâm (2 video) (1563 lượt xem)
Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy (12 video) (3790 lượt xem)
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức (7 video) (6003 lượt xem)
Các bài giảng củaThầy Trần Đại Huệ (16 video) (7191 lượt xem)
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng (13 video) (8335 lượt xem)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (92 video) (37155 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (6736 lượt xem)
Sống (6 video) (10720 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (16897 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (13252 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (138 video) (103010 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (53314 lượt xem)
Video Khác (27 video) (40904 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (15248 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (9368 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (11262 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (44360 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (11 video) (22521 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (64811 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (74 video) (110590 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (7004 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (58253 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (10332 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (54 video) (57316 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (484692 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (16635 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (14096 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (30633 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (17604 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (9831 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (16247 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (22664 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (56479 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (110 video) (170717 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (26266 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (154 video) (237355 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (132242 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (638406 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (58821 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 9837

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 180966

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16527485

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?