Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 16 (628 lượt xem)

Loading the player...

Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 16


Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 23 [ Đã xem: 757] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 23 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 23
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 22 [ Đã xem: 704] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 22 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 22
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 21 [ Đã xem: 809] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 21 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 21
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 20 [ Đã xem: 781] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 20 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 20
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 19 [ Đã xem: 738] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 19 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 19
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 18 [ Đã xem: 726] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 18 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 18
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 17 [ Đã xem: 825] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 17 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 17
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 15 [ Đã xem: 742] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 15 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 15
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 14 [ Đã xem: 886] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 14 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 14
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 13 [ Đã xem: 822] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 13 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 13
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 12 [ Đã xem: 763] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 12 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 12
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 11 [ Đã xem: 706] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 11 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 11
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 10 [ Đã xem: 722] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 10 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 10
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 9 [ Đã xem: 663] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 9 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 9
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 8 [ Đã xem: 763] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 8 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 8
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 7 [ Đã xem: 841] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 7 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 7
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 6 [ Đã xem: 795] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 6 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 6
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 5 [ Đã xem: 769] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 5 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 5
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 4 [ Đã xem: 876] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 4 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 4
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 3 [ Đã xem: 942] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 3 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 3
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 2 [ Đã xem: 833] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 2 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 2
Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 1 [ Đã xem: 1398] Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 1 Học Tập Thần Ái Thế Nhân - Tập 1

Các chủ đề khác
Đệ Tử Quy & Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc (38 video) (32672 lượt xem)
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không (17 video) (38794 lượt xem)
Các bài giảng khác của Pháp Sư Tịnh Không (9 video) (26664 lượt xem)
Tâm Đắc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (9 video) (6910 lượt xem)
Tâm Đắc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (4 video) (4417 lượt xem)
Các bài giảng của Thầy Hồ Tiểu Lâm (2 video) (5495 lượt xem)
Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy (12 video) (12580 lượt xem)
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức (7 video) (12138 lượt xem)
Các bài giảng củaThầy Trần Đại Huệ (36 video) (55209 lượt xem)
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng (13 video) (17736 lượt xem)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (102 video) (107791 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (11333 lượt xem)
Sống (6 video) (16822 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (23728 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (17540 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (172 video) (226265 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (78283 lượt xem)
Video Khác (28 video) (66660 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (20148 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (12845 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (15768 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (69746 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (11 video) (30736 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (90692 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (83 video) (182352 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (9691 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (76632 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (13613 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (54 video) (96755 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (789277 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (22206 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (19686 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (35186 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (24874 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (13574 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (21854 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (29716 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (92814 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (128 video) (270726 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (35540 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (185 video) (349672 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (181746 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (905233 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (83290 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 122


Hôm nayHôm nay : 1704

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 618764

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 38100076

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU – TẬP 6

ĐỒNG TU HỎI TÔI- THẦY CÓ SỢ CHẾT HAY KHÔNG?

Có một số đồng tu hỏi tôi, hỏi thầy có sợ chết hay không? tôi nói với họ tôi không sợ chết, tôi không có khái niệm này, không hề có khái niệm sanh tử, mỗi một ngày đều là tùy duyên độ nhật, tuổi tác cũng đã lớn rồi, giảng kinh sắp giảng không nổi nữa, tôi vô cùng xem trọng người kế thừa, cho nên khi tôi 50 tuổi, thì đã rất coi trọng việc bồi dưỡng những người kế thừa, tôi có thể không giảng kinh, nhưng kinh thì không thể đoạn dứt, người có thể giảng, ưa thích giảng, tôi đều đề bạt họ, bồi dưỡng từng người từng người một. khi tôi đi rồi thì cũng sẽ có rất nhiều người giảng tốt hơn tôi, tôi rất mãn ý, hỏi tôi là có sợ chết hay không, không sợ, thật sự là không sợ, 1 chút cũng không sợ, người ta vì sao lại sợ chết? vì họ không có sự chuẩn bị. tôi thì đã chuẩn bị rất kỹ rồi, cho nên tôi không sợ chết, so với hầu hết mọi người thì không như họ, chúng tôi ngày ngày nhớ nghĩ Thế Giới Cực Lạc, niệm niệm đều là niệm A Di Đà Phật, tôi khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Di Đà Tịnh Độ, thì bản thân tôi sao có thể không làm? Nếu tôi không làm, thì những người học sẽ nói tôi lừa gạt họ, vậy thì tôi có lỗi với họ, Thế Giới Cực Lạc là có thật, A Di Đà Phật là có thật, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là có thật, ngày ngày đều có, mọi lúc mọi nơi đều có thể đến Thế Giới Cực Lạc. hoan hoan hỷ hỷ, Phật đã nói với chúng ta, phàm việc gì cũng đều có nhân có quả, bệnh dịch là có nhân quả, nhân là gì? tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói tới nói lui vẫn là tâm tưởng, đồng tu chúng ta đã học Phật rồi, vĩnh viễn không có sự lo sợ, chúng ta đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tiền đồ thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô cùng tươi sáng, sau khi học Phật, niệm niệm cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta rõ ràng thấu suốt đối với Thế Giới Cực Lạc, thì việc vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là thật sự nắm phần chắc chắn, hy vọng các đồng học xem nhẹ sự sanh tử, đem việc sanh tử nắm trong lòng bàn tay, không phải nằm trong tay vua Diêm La, mà nằm trong lòng bàn tay chúng ta, muốn đi là đi, muốn ở là ở, tốt, đối trước đại chúng đồng tu, cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, mỗi ngày đều không thiếu thời khóa, đồng tu còn sợ hãi vẫn là không ít, chúng ta hãy giúp đỡ họ, để giúp họ thì trước tiên bản thân mình không sợ, thì họ mới có thể tin, làm thế nào để giúp những đồng học còn sợ chết? đây là sứ mệnh của chúng ta, đọc kinh, đọc thuộc kinh điển, có thể chuyển sợ hãi thành không sợ, không còn sợ đạt đến mức nào? tự tại vãng sanh, vãng sanh Thế Giới Cực Lạc là chắc chắn, là thật không phải giả. Ta Bà này khổ, hà tất gì phải lưu luyến? bạn còn lưu luyến đối với Ta bà cho nên bạn mới sợ chết, không còn lưu luyến Ta bà thì mới không sợ, cho nên đối diện với trùng trùng sự bất an trong xã hội ngày nay, chúng tôi đều khuyến khích mọi người không nên sợ hãi, an vui là niệm cho thật tốt câu Phật hiệu này, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn, không bỏ sót 1 người nào, lòng tin sẽ quyết định hết thảy, việc này rất quan trọng, mọi người đều có sức khỏe tốt hơn tôi. Phải nên dụng công, phải nên nỗ lực, nếu thấy được A Di Đà Phật ở tại Thế Giới Cực Lạc hoan nghênh chúng ta, chúng ta thấy được niềm hoan hỷ vô hạn, thì nguyện vọng của 1 đời cũng xem như viên mãn. Sống ở tại thế giới này, sống 1 ngày thì làm 1 ngày, sống 2 ngày thì làm 2 ngày, vãng sanh đến Thế Giới Cực Lạc thì đồng học sẽ cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, cho nên việc giúp đỡ trợ niệm cho các đồng học là công đức rất lớn, ta đi đón họ, học cũng sẽ đến đón ta, tuyệt đối không uổng công, tuyệt đối không phải giả, những tin tức về bệnh dịch hiện này chúng ta không xem, niệm A Di Đà Phật thì mới thật sự là có ích, đây mới là việc quan trọng cấp bách chứ không phải là việc gì khác. Phật đến tiếp dẫn chúng ta, Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng ta, đồng tham đạo hữu cũng đều đến tiếp dẫn chúng ta. Tin sâu không nghi, thì các ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh. Khi đến tiếp dẫn thì sẽ còn náo nhiệt hơn ở hội trường này, khi đến tiếp dẫn thì cũng không nên khách sáo, phải kiên định tín nguyện, tín nguyện vãng sanh.