Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
Viet Nam VN 3695011 Thứ hai, 29 Tháng Năm 2017 16:39
United States US 2565192 Thứ hai, 29 Tháng Năm 2017 16:39
Germany DE 1221705 Thứ hai, 29 Tháng Năm 2017 16:39
France FR 565908 Thứ hai, 29 Tháng Năm 2017 16:38
China CN 242733 Thứ hai, 29 Tháng Năm 2017 16:37
Reserved ZZ 194760 Thứ hai, 29 Tháng Năm 2017 15:34
Russian Federation RU 180652 Thứ hai, 29 Tháng Năm 2017 16:34
Afghanistan AF 168028 Thứ hai, 06 Tháng Mười 2014 22:01
Bulgaria BG 101476 Thứ hai, 29 Tháng Năm 2017 16:38
Ukraine UA 95390 Thứ hai, 29 Tháng Năm 2017 16:36
Turkey TR 79736 Thứ hai, 29 Tháng Năm 2017 13:46
Netherlands NL 57994 Chủ nhật, 28 Tháng Năm 2017 14:50
Canada CA 45660 Chủ nhật, 28 Tháng Năm 2017 12:35
Denmark DK 43982 Chủ nhật, 28 Tháng Năm 2017 01:21
United Kingdom GB 40551 Thứ hai, 29 Tháng Năm 2017 01:31
Czech Republic CZ 20276 Thứ hai, 29 Tháng Năm 2017 02:41
Norway NO 18608 Thứ hai, 29 Tháng Năm 2017 13:33
Australia AU 14554 Thứ hai, 29 Tháng Năm 2017 14:27
Italy IT 11545 Thứ ba, 18 Tháng Tư 2017 23:17
Finland FI 10815 Thứ sáu, 26 Tháng Năm 2017 02:23
Switzerland CH 5591 Thứ hai, 29 Tháng Năm 2017 03:36
Sweden SE 4273 Chủ nhật, 28 Tháng Năm 2017 17:12
Brazil BR 4072 Thứ hai, 29 Tháng Năm 2017 10:08
Taiwan TW 2888 Chủ nhật, 28 Tháng Năm 2017 21:49
Poland PL 2431 Chủ nhật, 21 Tháng Năm 2017 20:54
Singapore SG 2292 Thứ hai, 29 Tháng Năm 2017 12:26
Republic Of Korea KR 2220 Thứ hai, 29 Tháng Năm 2017 13:05
Kazakhstan KZ 2184 Thứ bảy, 27 Tháng Năm 2017 14:10
European Union EU 2151 Thứ tư, 22 Tháng Hai 2017 23:30
Hong Kong HK 2108 Chủ nhật, 28 Tháng Năm 2017 18:52
Japan JP 2095 Thứ hai, 29 Tháng Năm 2017 07:34
Iceland IS 2092 Chủ nhật, 28 Tháng Năm 2017 20:05
Malaysia MY 1969 Chủ nhật, 28 Tháng Năm 2017 11:55
Romania RO 1488 Thứ sáu, 26 Tháng Năm 2017 23:48
Lithuania LT 1414 Thứ sáu, 12 Tháng Năm 2017 23:32
Mexico MX 1392 Chủ nhật, 21 Tháng Năm 2017 08:09
Indonesia ID 1166 Thứ bảy, 27 Tháng Năm 2017 08:12
Thailand TH 1078 Thứ sáu, 26 Tháng Năm 2017 10:36
Ireland IE 853 Thứ sáu, 26 Tháng Năm 2017 15:33
India IN 848 Thứ năm, 25 Tháng Năm 2017 19:58
Portugal PT 834 Thứ hai, 22 Tháng Năm 2017 01:11
Argentina AR 822 Thứ năm, 11 Tháng Năm 2017 13:51
Iraq IQ 791 Thứ tư, 15 Tháng Ba 2017 08:55
Bolivia BO 742 Thứ ba, 21 Tháng Hai 2017 16:33
Belarus BY 740 Thứ bảy, 18 Tháng Ba 2017 19:24
Belgium BE 708 Chủ nhật, 28 Tháng Năm 2017 02:45
Pakistan PK 596 Thứ hai, 22 Tháng Năm 2017 16:27
Republic Of Moldova MD 570 Thứ tư, 05 Tháng Tư 2017 19:54
Islamic Republic Of Iran IR 529 Thứ sáu, 28 Tháng Tư 2017 21:14
Venezuela VE 370 Thứ sáu, 26 Tháng Năm 2017 08:18


1, 2, 3  Trang sau