Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Thống kê theo giờ trong ngày
623
270
321
227
126
202
258
536
623
209
183
135
150
254
920
773
911
168
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 6889

Thống kê theo ngày trong tuần
1451775
1403804
1503436
1514459
1499862
1458948
1451989
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tổng cộng: 10284273

Thống kê theo ngày của tháng 8
9400
10930
10325
9337
8692
7598
9792
8167
7956
7173
7865
11751
7375
8366
9136
9155
11515
9970
10164
8267
7965
11042
6889
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tổng cộng: 208830

Thống kê theo tháng của năm 2017
206934
205566
294010
290016
326487
326794
297676
208830
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 2156313

Thống kê theo năm
435341
862644
3198539
3631436
2156313
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng cộng: 10284273

Thống kê theo quốc gia
Quốc gia Hits Truy cập gần đây
Viet Nam VN 3776559 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 17:09
United States US 2912785 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 17:11
Germany DE 1396976 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 17:10
France FR 672843 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 17:11
China CN 253195 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 16:31
Reserved ZZ 210199 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 16:48
Russian Federation RU 198174 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 16:53
Afghanistan AF 168028 Thứ hai, 06 Tháng Mười 2014 22:01
Bulgaria BG 155883 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 17:10
Ukraine UA 109220 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 17:02
Khác 430411 Xem toàn bộ

Thống kê theo trình duyệt
Trình duyệt Hits Truy cập gần đây
Mozilla2 4815245 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 17:10
Unknown 4192322 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 17:11
Firefox 405352 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 17:10
Chrome 366388 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 17:06
Mobile 293271 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 17:09
Explorer 132623 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 15:49
Opera 37462 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 17:02
Netscape2 25020 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 16:25
Safari 7492 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 12:48
Mozilla 7352 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 03:36
Khác 1746 Xem toàn bộ

Thống kê theo Hệ điều hành
Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 6074074 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 17:11
Windows7 558614 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 17:10
Windowsxp2 165876 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 17:02
Linux3 119455 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 17:06
Macosx 107719 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 17:09
Windowsnt2 67852 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 16:53
Windowsnt 51842 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 17:06
Linux2 30744 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 15:43
Windowsvista 21374 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 14:29
Windowsxp 12328 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 08:17
Khác 32359 Xem toàn bộ