Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
Comoros KM 36 Chủ nhật, 19 Tháng Năm 2019 04:53
Palestinian Territory PS 34 Chủ nhật, 18 Tháng Tám 2019 07:08
Sri Lanka LK 32 Thứ sáu, 11 Tháng Mười 2019 10:49
The Former Yugoslav Republic Of Macedonia MK 32 Chủ nhật, 18 Tháng Tám 2019 07:09
Malawi MW 29 Chủ nhật, 19 Tháng Năm 2019 01:28
Cote D'ivoire CI 26 Chủ nhật, 31 Tháng M. hai 2017 22:08
Kuwait KW 26 Thứ bảy, 17 Tháng Tám 2019 22:29
United Republic Of Tanzania TZ 26 Chủ nhật, 19 Tháng Năm 2019 08:56
Kyrgyzstan KG 25 Thứ ba, 06 Tháng Tám 2019 02:43
Malta MT 25 Thứ sáu, 16 Tháng Tám 2019 00:10
Saint Vincent And The Grenadines VC 24 Thứ sáu, 27 Tháng Chín 2019 13:33
Tunisia TN 23 Thứ bảy, 18 Tháng Năm 2019 23:38
Jordan JO 22 Thứ bảy, 18 Tháng Năm 2019 23:37
Honduras HN 19 Thứ sáu, 16 Tháng Tám 2019 00:10
Andorra AD 16 Thứ sáu, 29 Tháng Ba 2019 09:52
Cameroon CM 16 Thứ bảy, 17 Tháng Tám 2019 13:33
Cuba CU 16 Thứ tư, 01 Tháng Tám 2018 20:37
Senegal SN 15 Chủ nhật, 19 Tháng Năm 2019 00:14
Peru PE 14 Chủ nhật, 19 Tháng Năm 2019 01:49
Togo TG 14 Thứ hai, 12 Tháng Tám 2019 10:45
Belize BZ 13 Thứ năm, 14 Tháng M. một 2019 11:43
Zimbabwe ZW 12 Chủ nhật, 18 Tháng Tám 2019 07:08
Ecuador EC 12 Chủ nhật, 19 Tháng Năm 2019 02:34
Sudan SD 11 Thứ sáu, 17 Tháng Năm 2019 09:21
Tajikistan TJ 11 Thứ sáu, 16 Tháng Tám 2019 00:10
Uganda UG 10 Thứ bảy, 18 Tháng Năm 2019 17:22
Rwanda RW 9 Thứ năm, 07 Tháng Ba 2019 15:39
Brunei Darussalam BN 8 Chủ nhật, 19 Tháng Năm 2019 04:07
Yemen YE 8 Chủ nhật, 13 Tháng Mười 2019 18:57
Madagascar MG 8 Thứ bảy, 03 Tháng Tám 2019 02:20
Puerto Rico PR 8 Chủ nhật, 18 Tháng Tám 2019 07:08
Bahrain BH 7 Chủ nhật, 19 Tháng Năm 2019 02:49
Benin BJ 7 Thứ sáu, 07 Tháng Sáu 2019 18:01
Maldives MV 7 Thứ bảy, 18 Tháng Năm 2019 08:40
Paraguay PY 7 Thứ hai, 12 Tháng Tám 2019 04:12
Barbados BB 6 Thứ năm, 08 Tháng Tám 2019 02:44
Fiji FJ 6 Thứ tư, 17 Tháng Bảy 2019 09:47
New Caledonia NC 6 Thứ hai, 02 Tháng Chín 2019 05:09
Somalia SO 6 Thứ sáu, 17 Tháng Năm 2019 07:36
Swaziland SZ 6 Thứ bảy, 11 Tháng Năm 2019 10:24
Bhutan BT 5 Thứ bảy, 11 Tháng Năm 2019 10:22
Cape Verde CV 5 Thứ tư, 16 Tháng M. hai 2015 02:41
Jamaica JM 5 Thứ tư, 13 Tháng M. hai 2017 23:18
Libyan Arab Jamahiriya LY 5 Chủ nhật, 18 Tháng Tám 2019 10:48
Reunion RE 5 Thứ năm, 14 Tháng Chín 2017 05:33
Grenada GD 4 Chủ nhật, 10 Tháng Hai 2019 20:41
Guam GU 4 Thứ bảy, 29 Tháng Sáu 2019 01:40
Liberia LR 4 Thứ hai, 14 Tháng Mười 2019 02:50
Mauritius MU 4 Chủ nhật, 10 Tháng Hai 2019 20:36
Bahamas BS 3 Thứ tư, 13 Tháng Chín 2017 05:45


  Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang sau