Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
Paraguay PY 48 Thứ hai, 27 Tháng Tư 2020 09:45
Palestinian Territory PS 47 Thứ hai, 30 Tháng Ba 2020 13:27
Puerto Rico PR 42 Thứ hai, 04 Tháng Năm 2020 19:54
Qatar QA 42 Thứ năm, 02 Tháng Tư 2020 05:43
Tunisia TN 41 Thứ hai, 04 Tháng Năm 2020 19:56
Martinique MQ 38 Chủ nhật, 19 Tháng Năm 2019 04:54
Belize BZ 37 Thứ bảy, 25 Tháng Tư 2020 00:38
The Former Yugoslav Republic Of Macedonia MK 37 Thứ ba, 14 Tháng Tư 2020 04:46
Comoros KM 36 Chủ nhật, 19 Tháng Năm 2019 04:53
Saint Vincent And The Grenadines VC 35 Thứ năm, 16 Tháng Tư 2020 10:20
Sri Lanka LK 33 Thứ bảy, 30 Tháng Năm 2020 18:59
Malawi MW 32 Thứ hai, 04 Tháng Năm 2020 19:54
Kyrgyzstan KG 31 Chủ nhật, 23 Tháng Hai 2020 05:16
Kuwait KW 27 Chủ nhật, 19 Tháng Tư 2020 14:29
Cote D'ivoire CI 26 Chủ nhật, 31 Tháng M. hai 2017 22:08
Malta MT 25 Thứ sáu, 16 Tháng Tám 2019 00:10
Honduras HN 23 Thứ ba, 14 Tháng Tư 2020 04:49
Yemen YE 22 Thứ năm, 02 Tháng Tư 2020 05:44
Cameroon CM 18 Thứ bảy, 04 Tháng Tư 2020 13:58
Libyan Arab Jamahiriya LY 17 Thứ ba, 14 Tháng Tư 2020 04:46
Senegal SN 17 Thứ hai, 16 Tháng Ba 2020 12:28
Andorra AD 16 Thứ sáu, 29 Tháng Ba 2019 09:52
Cuba CU 16 Thứ tư, 01 Tháng Tám 2018 20:37
Uganda UG 16 Thứ năm, 02 Tháng Tư 2020 05:43
Tajikistan TJ 15 Thứ hai, 17 Tháng Hai 2020 22:39
Brunei Darussalam BN 14 Thứ ba, 17 Tháng Ba 2020 11:23
Peru PE 14 Chủ nhật, 19 Tháng Năm 2019 01:49
Togo TG 14 Thứ hai, 12 Tháng Tám 2019 10:45
Ecuador EC 13 Chủ nhật, 08 Tháng Ba 2020 02:07
Zimbabwe ZW 12 Chủ nhật, 18 Tháng Tám 2019 07:08
Sudan SD 12 Thứ tư, 20 Tháng M. một 2019 21:37
Fiji FJ 10 Thứ bảy, 25 Tháng Tư 2020 08:59
Benin BJ 9 Thứ bảy, 11 Tháng Tư 2020 20:45
Rwanda RW 9 Thứ năm, 07 Tháng Ba 2019 15:39
Liberia LR 8 Thứ ba, 05 Tháng Năm 2020 21:57
Madagascar MG 8 Thứ bảy, 03 Tháng Tám 2019 02:20
Bahrain BH 7 Chủ nhật, 19 Tháng Năm 2019 02:49
Bhutan BT 7 Thứ tư, 04 Tháng Ba 2020 14:14
Maldives MV 7 Thứ bảy, 18 Tháng Năm 2019 08:40
New Caledonia NC 7 Thứ ba, 28 Tháng Tư 2020 07:10
Barbados BB 6 Thứ năm, 08 Tháng Tám 2019 02:44
Greenland GL 6 Thứ bảy, 02 Tháng Năm 2020 04:22
Somalia SO 6 Thứ sáu, 17 Tháng Năm 2019 07:36
Swaziland SZ 6 Thứ bảy, 11 Tháng Năm 2019 10:24
Cape Verde CV 5 Thứ tư, 16 Tháng M. hai 2015 02:41
Jamaica JM 5 Thứ tư, 13 Tháng M. hai 2017 23:18
Reunion RE 5 Thứ năm, 14 Tháng Chín 2017 05:33
The Democratic Republic Of The Congo CD 4 Thứ năm, 05 Tháng Ba 2020 16:51
Grenada GD 4 Chủ nhật, 10 Tháng Hai 2019 20:41
Guam GU 4 Thứ bảy, 29 Tháng Sáu 2019 01:40


  Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang sau