Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Máy chủ tìm kiếm Hits   Truy cập gần đây
Majestic-12 6437248 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 13:02
Google Bot 1286434 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 13:50
Yahoo Bot 206347 Thứ sáu, 02 Tháng Tư 2021 17:23
Google Feedfetcher 32329 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 12:38
TurnitinBot 14528 Thứ hai, 22 Tháng Hai 2016 08:16
Google Adsense 7504 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 11:04
MSN Bot 6655 Thứ hai, 28 Tháng Sáu 2021 23:56
MSN Bot Media 2497 Thứ năm, 15 Tháng Bảy 2021 19:38
Exabot 2043 Thứ sáu, 04 Tháng Chín 2020 23:04
Open-source Web Search 919 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 11:52
Google Desktop 528 Thứ sáu, 11 Tháng Hai 2022 06:20
Alexa 489 Thứ tư, 02 Tháng Hai 2022 06:28
W3C Validator 197 Thứ tư, 13 Tháng Bảy 2022 19:42
Google AdsBot 126 Thứ ba, 09 Tháng Tám 2022 05:40
Gigablast 30 Chủ nhật, 14 Tháng Bảy 2013 13:46
Yandex 8 Chủ nhật, 11 Tháng Năm 2014 08:54
Baidu 2 Thứ ba, 29 Tháng Năm 2018 15:07
FAST WebCrawler 2 Thứ tư, 02 Tháng Ba 2016 20:04
W3C Linkcheck 1 Thứ ba, 24 Tháng Tám 2021 19:21
YaCy 1 Thứ năm, 15 Tháng Mười 2020 05:01