Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 9 (194 lượt xem)

Loading the player...

Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 9


Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 13 [ Đã xem: 240] Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 13 Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 13
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 12 [ Đã xem: 202] Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 12 Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 12
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 11 [ Đã xem: 212] Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 11 Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 11
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 10 [ Đã xem: 232] Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 10 Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 10
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 8 [ Đã xem: 401] Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 8 Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 8
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 7 [ Đã xem: 339] Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 7 Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 7
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 6 [ Đã xem: 380] Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 6 Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 6
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 5 [ Đã xem: 251] Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 5 Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 5
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 4 [ Đã xem: 329] Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 4 Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 4
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 3 [ Đã xem: 429] Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 3 Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 3
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 2 [ Đã xem: 320] Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 2 Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 2
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 1 [ Đã xem: 483] Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 1 Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 1

Các chủ đề khác
Các bài giảng của Thầy Hồ Tiểu Lâm (1 video) (67 lượt xem)
Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy (2 video) (256 lượt xem)
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức (7 video) (2902 lượt xem)
Các bài giảng củaThầy Trần Đại Huệ (8 video) (3208 lượt xem)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (48 video) (17321 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (5074 lượt xem)
Sống (6 video) (8040 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (14257 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (11117 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (108 video) (74916 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (46343 lượt xem)
Video Khác (25 video) (31576 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (13500 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (8178 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (9700 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (37585 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (11 video) (19326 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (55841 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (61 video) (90176 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (6104 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (52667 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (9428 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (54 video) (44774 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (383121 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (14392 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (12302 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (29146 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (14980 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (8573 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (14572 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (20221 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (44881 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (74 video) (148012 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (23250 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (154 video) (211976 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (118325 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (564386 lượt xem)
Học Tập Thần Ái Thế Nhân (4 video) (320 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (52263 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 52


Hôm nayHôm nay : 4876

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 88662

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13803897

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?