Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 7 (529 lượt xem)

Loading the player...

Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 7


Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 13 [ Đã xem: 406] Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 13 Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 13
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 12 [ Đã xem: 372] Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 12 Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 12
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 11 [ Đã xem: 387] Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 11 Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 11
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 10 [ Đã xem: 394] Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 10 Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 10
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 9 [ Đã xem: 357] Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 9 Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 9
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 8 [ Đã xem: 635] Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 8 Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 8
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 6 [ Đã xem: 563] Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 6 Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 6
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 5 [ Đã xem: 446] Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 5 Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 5
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 4 [ Đã xem: 529] Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 4 Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 4
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 3 [ Đã xem: 659] Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 3 Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 3
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 2 [ Đã xem: 523] Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 2 Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 2
Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 1 [ Đã xem: 729] Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 1 Đọc Sách Ngàn Lần - Thầy Trần Đại Huệ giảng - Tập 1

Các chủ đề khác
Tâm Đắc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (7 video) (699 lượt xem)
Tâm Đắc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (4 video) (976 lượt xem)
Các bài giảng của Thầy Hồ Tiểu Lâm (2 video) (1565 lượt xem)
Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy (12 video) (3792 lượt xem)
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức (7 video) (6003 lượt xem)
Các bài giảng củaThầy Trần Đại Huệ (16 video) (7196 lượt xem)
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (92 video) (37181 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (6740 lượt xem)
Sống (6 video) (10726 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (16901 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (13252 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (138 video) (103065 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (53322 lượt xem)
Video Khác (27 video) (40929 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (15254 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (9370 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (11263 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (44369 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (11 video) (22521 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (64818 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (74 video) (110612 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (7004 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (58254 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (10332 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (54 video) (57327 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (484818 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (16637 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (14098 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (30635 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (17608 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (9832 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (16248 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (22666 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (56487 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (110 video) (170742 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (26267 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (154 video) (237382 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (132258 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (638467 lượt xem)
Học Tập Thần Ái Thế Nhân (23 video) (4906 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (58827 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35


Hôm nayHôm nay : 2734

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 183817

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16530336

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?