Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 9560165 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 19:06
France FR 5702993 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 19:06
Viet Nam VN 4687373 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 18:57
Germany DE 3827035 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 19:06
Russian Federation RU 888170 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 18:53
Ukraine UA 751543 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 19:02
Reserved ZZ 538735 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 19:06
Norway NO 427193 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 18:58
Finland FI 379024 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 19:00
China CN 321154 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 18:53
Nigeria NG 277462 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 17:35
Bulgaria BG 250069 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 16:09
Singapore SG 247047 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 19:00
United Kingdom GB 242947 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 19:06
Turkey TR 168545 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 18:34
Afghanistan AF 168070 Thứ sáu, 29 Tháng Bảy 2022 09:11
Netherlands NL 164777 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 18:53
Brazil BR 163522 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 19:06
Australia AU 153839 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 19:04
Canada CA 116256 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 19:02
Denmark DK 85098 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 16:56
Czech Republic CZ 83358 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 07:41
Sweden SE 64565 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 17:12
South Africa ZA 57861 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 15:46
Switzerland CH 38375 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 14:57
United Arab Emirates AE 30209 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 10:45
Republic Of Korea KR 29183 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 18:57
India IN 28316 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 19:00
Kenya KE 28248 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 17:31
Lithuania LT 24732 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 06:55
Poland PL 22891 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 17:46
Indonesia ID 19768 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 13:17
Colombia CO 18656 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 18:50
Ireland IE 18644 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 16:27
Italy IT 16759 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 18:13
Japan JP 12337 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 17:21
Seychelles SC 11978 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 16:48
Bolivia BO 9853 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 06:49
Malaysia MY 9132 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 02:20
Iraq IQ 8373 Thứ ba, 29 Tháng M. một 2022 17:30
Thailand TH 8185 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 13:51
Hong Kong HK 8112 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 17:12
Islamic Republic Of Iran IR 7010 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 11:40
Romania RO 7001 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 16:54
Taiwan TW 6678 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 18:14
Mexico MX 5935 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 19:02
Honduras HN 5470 Thứ bảy, 26 Tháng M. một 2022 05:32
Spain ES 5408 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 05:47
Cyprus CY 5292 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 17:30
Pakistan PK 5166 Thứ sáu, 02 Tháng M. hai 2022 16:18


1, 2, 3, 4  Trang sau