Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 9169301 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 13:01
Viet Nam VN 4645353 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 12:56
France FR 4523574 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 13:00
Germany DE 3702349 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 12:09
Russian Federation RU 867529 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 12:59
Ukraine UA 569206 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 12:59
Reserved ZZ 504987 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 13:01
China CN 316409 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 11:43
Finland FI 289314 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 12:16
Norway NO 261466 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 12:56
Bulgaria BG 249838 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 22:54
Nigeria NG 248341 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 12:01
United Kingdom GB 226747 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 13:00
Singapore SG 180069 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 12:59
Afghanistan AF 168070 Thứ sáu, 29 Tháng Bảy 2022 09:11
Turkey TR 167653 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 10:55
Brazil BR 154914 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 10:58
Netherlands NL 153945 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 12:10
Australia AU 141981 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 12:01
Canada CA 106070 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 12:31
Denmark DK 83997 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 13:00
Czech Republic CZ 81890 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 04:36
Sweden SE 63400 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 06:57
South Africa ZA 55635 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 12:15
Switzerland CH 35937 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 10:48
United Arab Emirates AE 30045 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 05:53
Kenya KE 26385 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 07:48
Republic Of Korea KR 25504 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 13:49
India IN 25283 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 12:41
Lithuania LT 24073 Thứ bảy, 13 Tháng Tám 2022 03:10
Poland PL 21832 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 11:54
Indonesia ID 18237 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 11:03
Colombia CO 17713 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 06:35
Ireland IE 16718 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 13:00
Italy IT 16300 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 07:19
Japan JP 11619 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 22:25
Seychelles SC 10850 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 08:35
Bolivia BO 9502 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 09:38
Malaysia MY 8824 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 11:27
Iraq IQ 8170 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 03:48
Hong Kong HK 7438 Thứ bảy, 13 Tháng Tám 2022 22:34
Thailand TH 6877 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 10:30
Islamic Republic Of Iran IR 6751 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 09:37
Romania RO 6539 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 03:58
Taiwan TW 6531 Thứ bảy, 13 Tháng Tám 2022 07:57
Honduras HN 5419 Thứ năm, 11 Tháng Tám 2022 12:53
Mexico MX 5236 Chủ nhật, 14 Tháng Tám 2022 12:50
Pakistan PK 4755 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 12:42
Belgium BE 4135 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 10:37
Spain ES 4039 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2022 09:31


1, 2, 3, 4  Trang sau